Flytande diamant

Vid vilken temperatur smälter diamant?

Den berömda Hope-diamanten. Som tur är så är den stabil i normalt atmosfärstryck, men utsätts den för högt tryck och hög temperatur så kan den bokstavligt talat gå upp i rök.

Den berömda Hope-diamanten. Som tur är så är den stabil i normalt atmosfärstryck, men utsätts den för högt tryck och hög temperatur så kan den bokstavligt talat gå upp i rök.

Åke Johansson, som är jourhavande geolog på Naturhistoriska riksmuseet, berättar att grafit vid det tryck som råder vid jordytan är den stabila formen av grundämnet kol, medan diamant är en så ­kallad metastabil form av kol som bildas vid högt tryck i jordens inre och i princip bör övergå till grafit vid jordytan. Som tur är för diamantägare går det åt ganska mycket energi för att bryta bindningarna mellan kolatomerna i diamantstrukturen så att de kan bilda grafit istället, vilket betyder att diamanter under normala omständigheter förblir intakta.

Om kol i form av diamant hettas upp till tillräckligt hög temperatur övergår den emellertid till grafit, som i sin tur sublimerar vid 3 642 grader Celsius och blir till kol i gasform, utan att först ­smälta till flytande kol. Vid normalt atmosfärstryck har diamant med andra ord ingen smältpunkt.

Vid tillräckligt högt tryck är det där­emot diamant som är den stabila formen av kol och det är då teoretiskt möjligt att hetta upp diamant till en temperatur vid vilken den smälter och övergår till flytande kol. Det lägsta tryck vid vilket denna övergång är möjlig är omkring tolv gigapascal och den temperatur som krävs är då runt 4 700 grader Celsius. Vid vilken temperatur kol i form av diamant smälter är dock precis som hos andra ämnen beroende av trycket och smältpunktens temperatur ökar kraftigt med ökande tryck.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter