FÖRSTA TIDNINGEN?

Hur länge har det funnits tidningar?

Julius Caesar var tillskyndare av Acta Diurna – en väggtidning i Rom.

Julius Caesar var tillskyndare av Acta Diurna – en väggtidning i Rom.

Som den första journalistiska produkten brukar den romerska Acta Diurna räknas. Detta ”nyhetsbrev” innehöll både offentliga och mer privata nyheter, och skrevs på stora vita tavlor som anslogs på allmänna platser. Initiativtagare till dess offentlighet var Julius Caesar år 59 f.Kr. Handskrivna nyhetsblad dök upp under Tangdynastin i Kina på 600-talet. I Europa blev det på medeltiden vanligt att städer och handelshus gav ut nyhetsbrev.

De första regelbundna dagstidningarna av modern typ (dock med veckoutgivning) utgavs i Belgien och Tyskland i början av 1600-talet. Även tidskrifter hade premiär på 1600-talet, medan mer billiga och glättiga ”veckotidningar” slog igenom på 1830-talet.

I Sverige hade Post- och Inrikes Tidningar (från början Ordinari Post Tijdender) premiär 1645, vilket gör den till världens äldsta tidning som fortfarande är vid liv. Sedan 1 januari 2007 finns PoIT dock enbart på internet (www.bolagsverket.se/poit), där man redan i januari 2009 passerade en miljon publicerade kungörelser.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4-2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter