Försvar med ett pris

Hur undviker pilgiftsgrodor att förgifta sig själva?

De genetiska förändringar som förhindrar pilgiftsgrodor från att förgifta sig själva har lett till andra genetiska förändringar för att signalsystemet i grodornas hjärnor ska fungera. Bild: RGBStock.com/Kevin Tuck

De genetiska förändringar som förhindrar pilgiftsgrodor från att förgifta sig själva har lett till andra genetiska förändringar för att signalsystemet i grodornas hjärnor ska fungera. Bild: RGBStock.com/Kevin Tuck

Som ett skydd mot rovdjur innehåller pilgiftsgrodornas skinn en blandning av giftiga ämnen, som är olika hos olika arter.

Pilgiftsgrodorna själva är resistenta mot de gifter de bär på tack vare förändringar i de proteiner som gifterna binder till i kroppen. Genom att en del av de aminosyror som proteinerna är uppbyggda av byts ut blir proteinernas form annorlunda, vilket gör det svårt för gifterna att binda till dem. Det gör att grodorna själva inte påverkas av giftet. Men det kan ha ett pris.

Till exempel binder giftet epibatidin, som är så giftigt att det räcker med några få miljondelars gram för att döda en mus, till ett protein som normalt sett fungerar som receptor för en kemisk budbärare i hjärnan. Pilgiftsgrodornas protein är förändrat, vilket gör att de kemiska signalerna i hjärnan inte kan fungera på samma sätt som hos andra djur. Trots det verkar hjärnfunktionen hos de pilgiftsgrodor som bär på giftet epibatidin inte vara försämrad.

merikanska forskare vid University of Texas at Austin har konstaterat att detta beror på att andra förändringar i det aktuella proteinet kompenserar för biverkningarna och skapar ett protein som inte låter giftet få fäste, men som fortfarande tycks fylla sin funktion. Om det gör det fullt ut är dock inte helt klarlagt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2018

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter