Gratis el

Så här ska ett rörligt elpris se ut, i alla fall ur konsumentens perspektiv. Grafen visar hur det rörliga elpriset från solenergi­anläggningen Diego de Almagro i Atacamaregionen i norra Chile slår under april i år räknat i dollar per megawattimme. Gång på gång går elpriset ner till noll. Bild: CDEC SIC/Bloomberg

Så här ska ett rörligt elpris se ut, i alla fall ur konsumentens perspektiv. Grafen visar hur det rörliga elpriset från solenergi­anläggningen Diego de Almagro i Atacamaregionen i norra Chile slår under april i år räknat i dollar per megawattimme. Gång på gång går elpriset ner till noll. Bild: CDEC SIC/Bloomberg

Det låter som rena drömmen. I Chile har solenergiindustrin vuxit så kraftigt att man är tvungen att ge bort elen gratis, rapporterar finanssajten Bloomberg. Under 2015 gick spotpriset, det rörliga elpriset, ner till noll hela 192 dagar på olika håll i landet. Och i år ser det ut som om de chilenska energikonsumenterna kommer få än fler gratisdagar.

Orsakerna är flera. Samtidigt som mängden solenergi har fyrdubblats de senaste tre åren – målet är 20 procent förnybara energikällor år 2025 – så har landets energiintensiva kopparindustri i norr tvingats minska sin produktion på grund av fallande kopparpriser. Till skillnad från Sverige har Chile inget gemensamt stamnät, utan elnätet är uppdelat i ett nordligt och ett centralt nät, så lokala elöverskott i norr går inte att fördela söderut, utan energibolagen tvingas slumpa bort sin el. För att inte investeringarna i solenergi och annan förnybar elproduktion ska upphöra helt ska den chilenska staten nu binda samman de två regionala elnäten med en 3 000 kilometer lång kraftledning.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter