Gravitation i tre dimensioner

En planets gravitation brukar förklaras med hjälp av ett klot på en spänd duk, som drar till sig mindre klot eftersom det böjer duken. Eftersom rymden är tredimensionell verkar denna förklaring emellertid inte fungera, så hur fungerar gravitation i en tredimensionell rymd?

För att illustrera den krökning av rumtiden som enligt den allmänna relativitetsteorin ger upphov till gravitation brukar man använda sig av en liknelse, där rummet, som egentligen har tre dimensioner, representeras av en tvådimensionell yta.

För att illustrera den krökning av rumtiden som enligt den allmänna relativitetsteorin ger upphov till gravitation brukar man använda sig av en liknelse, där rummet, som egentligen har tre dimensioner, representeras av en tvådimensionell yta.

Den allmänna ­relativitetsteorins beskrivning av gravitationen går ut på att det vi kallar för gravitation är ett resultat av att alla kroppar med massa kröker rummet omkring sig, vilket i sin tur påverkar andra kroppar som befinner sig i närheten. Den krökning av rummet som orsakas av en kropp med stor massa, som till exempel en planet, gör på så vis att en mindre kropp som passerar nära den större kroppen ändrar kurs och viker av i riktning mot den större kroppen. För att illustrera den krökning av rummet som uppstår till följd av en kropps massa brukar man likna rummet vid en uppspänd gummiduk, där man genom att placera ut en vikt kan åstadkomma en fördjupning i duken vilken representerar rummets krökning. Men detta är bara en liknelse som hjälper oss att visualisera krökningen av rummet genom att jämföra med något som vi kan förstå, alltså en krökning i två dimensioner.

I verkligheten är rummet tredimensionellt, men det går inte att visualisera, och för de flesa av oss är det också svårt att göra en inre bild av detta. Oavsett om det handlar om två eller tre dimensioner är principen emellertid densamma.

För att göra det hela ännu mer invecklat kröker kroppar med massa dessutom även tiden och får den att gå långsammare. Inom relativitetsteorin brukar man därför säga att gravitationen är en effekt av krökningen av rumtiden, som har fyra dimensioner i form av både de tre rumsdimensionerna och en tidsdimension.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter