Nikola Tesla

Han gav oss växelströmmen

- och erkände sig skyldig till meteoritnedslaget i Sibirien 1908

Nikola Tesla är uppfinnaren som fallit i glömska. Okänd för det stora flertalet, men en kultfigur för några. Myt och verklighet är oupplösligt förenade i berättelsen om geniet Tesla. Det är svårt att hitta en enskild uppfinnare vars arbete påverkat den tekniska utvecklingen i världen i högre utsträckning. Men blandningen av hans geniala konstruktioner och de visionära idéer som han inte klarade av att fullfölja, gjorde till slut att Teslas stjärna började dala.

Under slutet av 1800-talet var Nikola Tesla världens mest firade uppfinnare och ansågs som en elektricitetens magiker.

Under slutet av 1800-talet var Nikola Tesla världens mest firade uppfinnare och ansågs som en elektricitetens magiker.

Hade världen sett ut som den gör idag, om Nikola Tesla inte hade funnits? Troligen hade den det. Någon eller några andra skulle ha kommit fram till samma lösningar. Ekonomiska skäl skulle lett till att de kommit till användning.

Men ”strömmarnas krig” under slutet av 1800-talet, den kamp som stod mellan Thomas Edison och Nicola Tesla, skulle lett till en ganska annorlunda värld, om Edison vunnit.

Nu var det Tesla och hans idéer som gick segrande ur striden, som i dagsläget kan tyckas näst intill banal. Självklart är det växelström i våra vägguttag. Men om Edison stått som segrare i ”strömmarnas krig”, hade det varit likström istället.

Eftersom energiförlusterna i ett likströmsnät är alldeles för stora, hade exempelvis den svenska vattenkraften varit en omöjlighet. En värld med likström bygger på att kraftverken är små, många och ligger nära konsumenterna.

Med Teslas effektiva växelströms­generatorer fick man elektricitet som kunde transporteras över stora avstånd. Men Edison och hans företag hade satsat stort på likströmmen och satsade lika hårt på att få bort Tesla och hans växelström.

Edison ansåg att växelströmmen var farlig och försökte på alla sätt att skrämma både investerarna och allmänheten. De mest makabra inslagen i ”strömmarnas krig” var avrättningar av allt från smådjur till kor. Avrättningarna var en av de metoder som användes av Edisons företag för att visa på den ”dödliga faran” med växelström.

Edisons experiment med växelström och avrättningar ledde fram till något han absolut inte ville bli förknippad, den elektriska stolen, som blev det främsta verktyget för avrättning av dödsdömda fångar i USA under lång tid framåt.

LÅNGVARIG FEBER

Nikola Tesla föddes i Smiljan i provinsen Lika den 10 juli 1856. Då tillhörde området Österrike, idag är det en del av Kroatien. Fadern, Milutin Tesla, var präst och att sonen skulle följa i sin fars fotspår var självklart redan från födseln. Men Nikola visade sig vara ett barn som var mer intresserat av teknik och natur än av att bli präst.

Som tonåring var Nikola Tesla sjuk i långa perioder. Det hade börjat med en långvarig febersjukdom i tioårsåldern och fortsatte med andra mer eller mindre egendomliga sjukdomar. Tvångstankar och fobier var en del av hans vardag. Möjligen kan en del av hans problem ha varit förknippade med religiösa grubblerier och den olust han kände inför att bli en kyrkans man. Men Tesla utnyttjade sina hälsoproblem och övertygade fadern om att han nog skulle bli friskare om han slapp välja banan som präst. Tesla ville bli ingenjör.

Han var 19 år när han började studera vid tekniska högskolan i Graz. Under andra läsåret fick han vara med vid en demonstration som blev avgörande för hans fortsatta liv. Det var Grammes dynamo som visades, en likströmsmotor som ansågs vara en genial konstruktion på den tiden. Tesla såg gnistbildningen runt släpkontakterna och började omedelbart fundera på att tillverka en elektrisk motor som skulle drivas på ett helt annat, bättre sätt.

Han berättade om sina funderingar för sin professor, som svarade:

– Herr Tesla kommer säkert att göra stora saker i sitt liv. Men att förbättra Grammes dynamo blir knappas en av dem…

Tesla lät sig inte nedslås av det svaret. Men det skulle dröja några år, fram till 1882, innan han klarade av att fullfölja den tankekedja som börjat när han såg Grammes dynamo.

Nu arbetade Tesla på telefonbolaget i Budapest. Han hade flyttat till Budapest för att läsa matematik och fysik på universitetet, men hoppat av eftersom hans familj inte hade råd att bekosta studierna. Jobbet på telefonbolaget gav honom tid att ägna sig åt uppfinningar på kvällarna. En kväll under en promenad blev han stående, framför sig såg han konstruktionen i sin helhet. Med två strömkretsar ur fas med varandra skulle han åstadkomma ett roterande magnetfält. Kontakter mellan motorns fasta och rörliga delar skulle inte behövas.

1908 brakade en jättemeteorit ned i Sibirien. Den exploderade troligtvis i luften över Tunguska och ställde till med fruktansvärd förödelse. Myten säger att Tesla, som då experimenterade med sin kraftstråle, trodde att han var orsak till smällen. Hans misstänkte att strålen hade kommit på avvägar. Avsikten med experimentet var egentligen att skicka ett meddelande till polarforskaren Peary, som vid den tiden var på väg till Nordpolen.


FOTOGRAFISKT MINNE
Bland de många halvt mytiska inslagen i berättelserna om Tesla finns uppgifter om att hans fotografiska minne, hans enorma förmåga att ”se” sina uppfinningar i huvudet och hans nästan magiska förståelse för elektriciteten. Detta, samt hans överkänslighet mot sol och hans ibland märkligt skarpa hörsel, påstås ha samband med den sjukdom han hade som 10-åring.

Sant eller inte spelar egentligen ingen roll. Tesla hade några speciella och ovanliga talanger, som han hade god nytta av i sitt arbete.

1883 hade Tesla byggt sin första fungerande motor för tvåfas växelström. Han hade också nyligen bytt arbete och jobbade nu för Edisons europeiska företag med säte i Paris. Teslas chef uppmanade honom att resa till USA och visa upp sin motor där. Så blev det. Sommaren 1884 anlände Tesla till New York och tog där kontakt med den världsberömde Edison.

Mötet blev av och det visade sig omedelbart att det fanns skillnader mellan Teslas och Edisons idéer. Med tiden skulle de skillnaderna bli allt tydligare och leda till det sena 1800-talets storbråk i vetenskapsvärlden.

Edison ville inte höra talas om växelström. Däremot anställde han Tesla och gav honom uppdraget att förbättra och konstruera likströmsgeneratorer för Edisons räkning. Tesla tog jobbet, men stod ut i knappt ett år. Sedan sade han upp sig och började arbeta på egen hand. Det lyckades inte speciellt bra och ett par år senare arbetade Tesla med att gräva diken.

KRIGET MED EDISON

Till slut lyckades Tesla intressera Western Union Telegraph Company för växelströmsmotorn. Det blev inledningen till ”strömmarnas krig”. Edison var vid den tiden en gigant när det gällde leverans av elektricitet. Men Teslas snabbt konstruerade apparater för växelström var så överlägsna ur effektivitetssynpunkt, att Edisons företag snart så sig tvingade att ta till rena smutskastningskampanjer för att sätta stopp för Tesla. Edison arbetade på alla fronter. Det var inte bara de elektrifierade avrättningarna av djur som stod på programmet. Edison försökte också förmå lagstiftarna att förbjuda spänningar över 800 volt.

1893 presenterades Teslas helhetslösning för produktion av växelström i Chicago på världsutställningen.

Två år senare startade världens första kraftverk för trefasväxelström vid Niagara. Det drevs – naturligtvis – med Teslageneratorer som fick sin kraft från det väldiga fallets vatten. Det innebar dödsstöten för Edisons likströmssystem och när New York en tid senare skrev kontrakt med det företag som skulle förse staden med ström, blev det Tesla som tog hem kontraktet. Edison rasade, men kunde inte göra mycket åt saken.

Tesla var i det ögonblicket den mest hyllade uppfinnaren i världen. Inbjudningar till föreläsningar och societetsfester haglade över honom. Var han än visade sig hyllades han som ett geni.

Robert Peary blev med kollegan Cook först till Nordpolen. Men något meddelande från Tesla nådde honom aldrig.

Robert Peary blev med kollegan Cook först till Nordpolen. Men något meddelande från Tesla nådde honom aldrig.Privat var Tesla en enstöring. Han gick gärna på de tillställningar där han hyllades, men sökte sällan eller aldrig kontakt med andra människor. När han kom till New York, hade han flyttat in på hotell. Han fortsatte bo på hotell. Något hem skaffade han sig aldrig och hans privata ägodelar bestod av kläderna i garderoben samt en resväska full med böcker, utmärkelser och ett antal medaljer han fått för sin uppfinnargärning. I ett kassaskåp fanns pappret som var bevis på hans amerikanska medborgarskap, uppenbarligen den enda ägodel som han satte något värde på.

Teslas enda intresse vid sidan av arbetet var god mat och goda viner, men alltid i måttliga mängder. Han hade stambord på flera, exklusiva restauranger i New York, bland annat Waldorf-Astoria. Men han åt praktiskt taget alltid ensam.

KUNDE BLIVIT RIK
Ur ekonomisk synpunkt var Teslas liv en katastrof. Han brydde sig inte speciellt mycket om pengar. De avtal han gjorde, gav honom i allmänhet inte speciellt mycket. Ett lysande undantag fanns dock, det var avtalet Westinghouse, som köpte Teslas växelströmspatent. Det ledde till en engångssumma, samt royalty på all framtida försäljning av ström producerad med Teslas konstruktioner. Några år senare skedde en sammanslagning med General Electric, där Tesla tvingades avsäga sig royaltyavtalet. Hade han haft det kvar skulle han inom några år blivit världens rikaste man – en dåtida Bill Gates.

Vid 1900-talets slut stod Nikola Tesla på topp bland världens uppfinnare och vetenskapsmän. Kanske skulle han ha behållit den positionen om han nöjt sig med att fortsätta med utveckling av de konstruktioner han redan gjort. Men Teslas visioner tvingade honom vidare. Gränsen mellan fantasi och verklighet var inte alltid tydlig i Teslas medvetande.

Elektriska urladdningar fascinerade honom och i sitt laboratorium gjorde han experiment med urladdningar, allt i förhoppningen om att hitta en väg till trådlös energiöverföring. Det skulle bli grunden i Teslas ”Världssystem”. Visionen är i sitt slag fantastisk, eftersom Tesla beskrev en hel del av dagens teknik i sina anteckningar, som innehåller funderingar kring system som liknar Internet, GPS och television.

Radion var en av Teslas uppfinningar. I historien är patentet på radion är Marconis. Men faktum är att Tesla var före och hans rätt till patentet erkändes av en amerikansk domstol 1943, strax efter Teslas död.

RADIOSTYRD BÅT

I slutet av 1800-talet experimenterade Tesla med radiostyrning. På elektronikmässan i Madison Square Garden 1898 visade Tesla en radiostyrd båt för häpna besökare. Båten var utrustad med signallampor som en extra effekt. Med dessa kunde båten signalera ”svar” på enklare frågor och Tesla uppmanade alltså åskådarna att ställa frågor till båten, som Tesla själv besvarade genom att låta signallamporna blinka.

Eftersom kunskapen om radiostyrning var i det närmaste obefintlig, blev uppvisningen bara ännu ett tecken på att Tesla var något av en magiker. Vilken praktisk nytta man kunde ha av radiostyrning insåg ingen.

Tesla försökte sälja sitt system till den amerikanska flottan, där Tesla såg möjligheter att attackera fientliga fartyg med obemannade farkoster. Flottan såg dock inte några fördelar med Teslas radiostyrning. Det blev aldrig någon affär.

Från den här tiden blir Teslas uppfinningar och experiment alltmer fantastiska. 1899 byggde Tesla ett nytt laboratorium i Colorado Springs. Här studerade han trådlös energiöverföring och energiurladdningar. I Laboratoriet fanns en gigantisk Teslaspole med en diameter på 15 meter. Från taket reste sig en närmare 60 meter hög mast, krönt av ett kopparklot. På nätterna lystes trakten upp av Teslas energiurladdningar, blixtar som ibland blev 20 eller 30 meter långa. Dånet från hans konstgjorda åska hördes flera mil längre bort.

Så småningom byggdes Teslas torn på Long Island. Tornet skulle bli det första i Teslas världsomspännande energisystem för trådlös energiöverföring. Om Tesla hade klart för sig exakt hur det hela skulle fungera, eller om han bara hoppades på att han skulle komma på lösningen så småningom, lär vi förmodligen aldrig få veta.

Tornet, en jättelik konstruktion med en kupol på toppen, byggdes. Men det fungerade aldrig som Tesla hade tänkt sig och 1917 tvingades man riva tornet av säkerhetsskäl. Träbjälkarna som bar upp det hade börjat ruttna.

”Världssystemet” för fri energi var en av de märkliga idéer som Tesla aldrig förmådde förverkliga. Men det bidrog till myten om Tesla och till att många även idag betraktar honom som en magisk figur, som hittade lösningar som fortfarande inte ”återupptäckts”. Dödsstrålen är en av dessa.

Teslaspole. Med tiden byggde Tesla allt större modeller för att kunna åstadkomma kraftigare urladdningar.


DÖDSSTRÅLAR

Tesla hade experimenterat med röntgenstrålning under lång tid. Från början trodde han att den var harmlös, men efter att ha utsatt sig själv får strålning och kommit fram till att han inte mådde bra av den, ändrade han uppfattning.

1908 påstås Tesla ha gjort ett försök att kontakta polarforskaren Robert Peary, som då befann sig på Nordpolen, med hjälp av en energistråle. Vid samma tillfälle brakade en meteorit ner över Tunguska i Sibirien. Det som senare kom att kallas ”stora smällen i Sibirien” var ett faktum – och när effekterna av explosionen blev kända, bad Tesla om ursäkt och sade sig vara tacksam över att ingen skadats. Han var helt övertygad om att det var hans energistråle som kommit på avvägar och orsakat explosionen.

Historien har förmodligen inte ens korn av sanning i sig. Vad man vet hade Tesla upphört med alla experiment i sitt torn ett drygt år tidigare.

Tesla påstås också ha tagit kontakt med det amerikanska försvaret och erbjudit dem att bygga en ”dödsstråle”. Detta har lett till att många framfört uppfattningen om att Tesla konstruerade en laser redan i början på 1900-talet. Flera entusiastsidor på Internet hävdar att det är så.

Tesla påstås också ha mördats för att hans kunskaper inte skulle föras vidare. Även det är fel, Tesla dog av ålderdom, 86 år gammal. Vid sin död var han mycket mager, vilket berodde på att han med tilltagande ålder åt mindre och mindre. Han hade alltid varit försiktig med matintaget och blev under den senare delen av sitt liv vegetarian, för att de sista åren övergå till så gott som enbart flytande föda, huvudsakligen soppor.

Experimenten med elektriska ur-laddningar och påståenden om döds-strålar förvandlade Teslas rykte från växelströmmens fader till någon sorts verklighetens doktor Frankenstein. Hans utspel i vetenskapliga tidskrifter, där han bland annat förklarade att Einstein var helt fel ute när det gällde atomenergi, bättrade knappast på ryktet.

Men de märkliga yttringarna av Teslas forskning under den senare delen av hans liv har skapat kulten runt Tesla. Att hans uppfinningar under 1800-talet ligger till grund för det mesta av dagens energiproduktion är däremot det som Tesla borde ihågkommas för.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter