Här börjar Alzheimers sjukdom

De färgade områdena visar var i hjärnan proteinet beta-amyloid först börjar ansamlas. Överst syns hjärnan i genomskärning och nederst från utsidan. Bild: Sebastian Palmqvist och Oskar Hansson, Lunds universitet.

De färgade områdena visar var i hjärnan proteinet beta-amyloid först börjar ansamlas. Överst syns hjärnan i genomskärning och nederst från utsidan. Bild: Sebastian Palmqvist och Oskar Hansson, Lunds universitet.

Varje år insjuknar runt 15 000 svenskar i Alzheimers. Eller rättare sagt, de får sin diagnos, för sjukdomen har då kommit smygande under 10-15 års tid. Exakta orsaken till den är inte klarlagd, men den mest vedertagna teorin är att Alzheimers uppstår till följd av att proteinet beta-amyloid lagras in i hjärnan. Forskare vid Lunds universitet har nu i samarbete med kollegor från Sahlgrenska akademin och University of California för första gången kunnat få en bild av var i hjärnan de tidigaste tecknen på sjukdomen uppstår. Inlagringen av beta-amyloid tar sin början på platser i hjärnans inre som hör samman med default mode-nätverket, ett av hjärnans viktigaste funktionella nätverk som också är ett av dess mest avancerade. Neuronerna här bearbetar och kopplar samman information från mindre komplexa system. Som aktivast är det när vi befinner oss i ett dagdrömsliknande tillstånd, det vill säga när vi är vakna men befinner oss i ett vilotillstånd och har kopplat bort omvärlden.

Som nämnts tar det lång tid innan sjukdomen ger sig till känna, men enligt studien förändras hjärnans kommunikationsaktivitet redan när beta-amyloid börjar ansamlas i hjärnan.

Upptäckten har betydelse eftersom det kan hjälpa till att förbättra diagnostiseringen av sjukdomen då läkarna vet var de ska leta efter tidiga tecken.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter