Har vi olika svårt att bygga muskler?

Har människor olika lätt och svårt för att bygga/reparera muskler och, i så fall, vad beror det på?

När det handlar om att bygga muskler är vi alla olika. Vissa av oss är mer benägna att svara på exempelvis ett styrketräningspass än andra. Det beror på att vi har olika mängder av hormoner och signalsubstanser i oss. Likaså skiljer vi oss åt ärftligt.

– Det finns ju många olika kroppstyper. Somliga är magra medan andra är atletiskt byggda och denna skillnad beror inte på träning, säger Lars-Eric Thornell som är professor i anatomi vid Umeå universitet.

Ett intressant ämne är myostatin, ett kropps­eget protein som hämmar muskeltillväxten i kroppen. Man har nyligen visat att personer som av genetiska skäl saknar förmåga att bilda myostatin får en avsevärd muskeltillväxt, i ­likhet med förhållandet hos de kända muskel­korna Belgian Blue som har samma typ av defekt. Försök pågår att få fram medel som kan ta bort effekten av myostatin. Som läkemedel skulle sådana preparat vara till gagn för de som på grund av sjukdom är muskelsvaga. I fel händer skulle de fungera som dopningspreparat.

Människan skiljer sig med stor sannolikhet åt även när det handlar om hur lätt vi har för att reparera muskler.

– Egentligen finns det vad jag vet inget vetenskapligt bevis för att vi människor skulle vara olika i det avseendet, fortsätter Lars-Eric Thornell. Däremot är det bevisat att olika individer har olika läkförmåga och detta att vi har olika ”läkkött” torde förmodligen gälla även musklerna.

Man vet till exempel att anabola steroider hjälper till vid läkning av muskler efter kraftig belastning. Eftersom människan har olika mängder av egentillverkade steroider i kroppen borde vi vara olika även på denna punkt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter