Hellre törstig

Törstiga försökspersoner i en engelsk studie fick välja på att ta emot några få klunkar vatten, på villkor att kompisen bredvid fick mycket mer, eller tacka nej och då skulle ingen av dem få något vatten. Alla tackade nej och föredrog att hellre gå törstiga än att bli orättvist behandlade. Så skulle aldrig en schimpans göra, enligt forskarna, som menar att detta är ett tecken på att människan har en inbyggd känsla för rättvisa som ibland kan gå före vårt egenintresse. 

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2012

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter