Biblisk begravningsplats

HERODES GRAV FUNNEN

Det är 35 år sedan israeliska arkeologer under ledning av välbekante Ehud Netzer började gräva ut platsen för kung Herodes­ vinterpalats beläget på en Israelkontrollerad del av Västbanken söder om Jerusalem. Nu har ansträngningarna äntligen gett resultat. Vad man med stor sannolikhet antar är kung Herodes grav har nämligen återfunnits och den sönderslagna sarkofagen kunnat blottläggas – men av gamle Herodes själv finns inte ett spår.

– Vi fortsätter utgrävningarna för att se om vi kan finna något av hans eventuella kvarlevor, smycken eller andra ägodelar, säger Netzer. Än återstår mycket arbete. Men sarkofagen, som innan den slogs sönder varit ungefär tre meter lång, är sådant som man inte finner varje dag. Den är mycket speciell.

Herodes begravning är noga skildrad av historikern Josephus Flavius från det första århundradet och lämnar knappast några tvivel om att man hittat rätt. Fyndplatsen är belägen halvvägs upp för det 740 meter höga berget och flera andra oberoende forskare är liksom Netzer övertygade om lämningarnas autencitet – även om upptäckten av till exempel någon inskription ytterligare skulle verifiera densamma.

– Vi vet att han begravdes på Herodium, säger Eric Meyers vid Duke University, och det mesta pekar på att detta verkligen är Herodes grav. För detta talar även förhållandet att sarkofagen var lagd på en plattform och inte under jorden – och att kammaren efter judisk lag inte var dekorerad med några mänskliga avbildningar.Herodes var en framgångsrik kung och duktig byggherre, men samtidigt helt i Roms koppel. I bibeln är han den som i jakten på Jesusbarnet låter döda alla gossebarnen i Betlehem, som var en liten stad på den tiden varför antalet inte behöver vara högre än kanske femton stycken. Han tog även livet av många politiska rivaler liksom en av sina tio hustrur­ och tre söner. När Herodes kände slutet närma ­sig lät han avrätta gräddan av den judiska aristokratin så att hans egen död inte skulle gå obemärkt förbi – och nu efter 2 000 år är alltså graven återfunnen.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6/7 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter