Hjulets utveckling

Skulle ni kunna berätta om hjulets utveckling?

En av de första avbildningarna av ett hjul härstammar från ­Mesopotamien, i dagens Irak, och uppskattas vara cirka 6 000 år gammal. Bild: SPL

En av de första avbildningarna av ett hjul härstammar från ­Mesopotamien, i dagens Irak, och uppskattas vara cirka 6 000 år gammal. Bild: SPL

Det man ofta kallar för uppfinningen av hjulet är snarare uppfinningen av hjulaxeln. Att transportera saker genom att rulla dem på trädstammar eller något annat runt gjorde människor förmod­ligen mycket tidigt. Men hjul som sitter på en axel var en teknisk ­revolution.
Sådana hjul ser inte ut att ha börjat användas förrän omkring 4 000 till 3 500 år före Kristus i Mesopotamien. Tidiga hjul bestod av runda träskivor, med ett fyrkantigt hål i mitten för att fästa en hjulaxel och användes till exempel på vagnar. Det äldsta kända trähjulet av det här slaget är från cirka 3 200 år f.Kr. och hittades i dagens Slovenien.
Kelterna satte hjärnbeslag på hjulet – en uppfinning som stod sig i nästan 3 000 år.

Kelterna satte hjärnbeslag på hjulet – en uppfinning som stod sig i nästan 3 000 år.

Omkring år 2000 före Kristus uppfanns trähjul med ekrar. Detta var ett viktigt steg i hjulets utveckling som resulterade i lättare hjul och därmed snabbare och smidigare kärror. Bland annat hjälpte det egyptierna att bygga upp sitt imperium.
Cirka 1 000 år senare kom nästa stora förbättring av hjulet. För att skydda de relativt känsliga trä­hjulen från slitage började kelterna att klä in dem med en ring av järn.
Därefter förblev hjulet i stort sett oförändrat i nästan 3 000 år tills man på 1790-talet började tillverka hjul helt av metall. ­Behovet uppstod i takt med att artilleri­pjäserna blev allt större och till slut för tunga för trähjul. Metallhjul användes även på de första bilarna.
1802 patenterades det första ­hjulet med trådekrar, som de som används i dagens cykelhjul.
Hjul med luftfyllda gummidäck började användas omkring 1845 och företaget Michelin var först med att sätta dem på bilar.
På 1920-talet började man att frångå ekrar, som dominerat hjulets design i mer än 4 000 år, till förmån för stålfälgar, eftersom de var enklare att tillverka. För att göra fälgarna lättare började man på 1960-talet att experimentera med legeringar som kunde ersätta stålet.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 - 2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter