HÖJA IQ?

Kan man höja sitt eget IQ?

En studie av 1,2 miljoner svenska värnpliktiga män visar på samband mellan god kondition och bättre resultat på IQ-prov.

En studie av 1,2 miljoner svenska värnpliktiga män visar på samband mellan god kondition och bättre resultat på IQ-prov.

IQ står för intelligenskvot och är inget entydigt mått på intelligensen hos en viss person, utan istället ett mått på hur han/hon klarar ett intelligenstest jämfört med andra personer. IQ-tester är ibland ifrågasatta för att de är för ”smala”. För vad är egentligen intelligens? Britannica Online beskriver det som en ”mental kvalitet som består av förmågorna att lära av erfarenhet, anpassa sig till nya situationer, förstå och hantera abstrakta koncept, och använda kunskap för att handskas med sin miljö”. Intelligens är alltså inte en enskild utan många samverkande förmågor, där anpassningen till miljön är central. Centralt är även förhållandet mellan arv och miljö när det gäller intelligens. Åsikterna varierar; många forskare väljer en medelväg i denna fråga. Intressant i frågan om man kan öka sin intelligens är den så kallade Flynn-effekten, uppkallad efter den nyzeeländske forskaren James Robert Flynn. Effekten visar att resultaten i IQ-tester ökade kontinuerligt under slutet av 1900-talet. Varför vet man dock inte säkert – förbättrat näringsintag, större engagemang i barnen, bättre och längre utbildning, samt att vi lever mer komplexa och stimulerande liv är några spekulationer. Samt, givetvis, större erfarenhet av prov och tester av liknande slag. Det finns dock indikationer på att effekten har upphört i vissa i-länder.

Hursomhelst menar många forskare att intelligens inte är något som är förutbestämt den dag man föds. Genom att på olika sätt träna sina intellektuella färdigheter kan man förbättra åtminstone vissa aspekter av dem och därigenom höja sin IQ. Dock lär man inte kunna göra ett geni av en person med alltför lågt IQ. En studie av 1,2 miljoner svenska värnpliktiga män vilken nyligen presenterats vid Göteborgs universitet visar även på ett tydligt samband mellan god kondition och bättre resultat på IQ-prov. Däremot hade muskelstyrkan ingen betydelse.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter