Hur bildas stjärnor?

Hur kom stjärnorna till?

Gasmoln som förtätats och börjat rotera. En stjärna håller på att bildas.

Gasmoln som förtätats och börjat rotera. En stjärna håller på att bildas.

Rymden är inte homogen. På sina platser finns det anhopningar av gas och stoft, så kallade gasmoln, och där kan nya stjärnor bildas. Om ett gasmoln blir tillräckligt stort kan det dras samman på grund av den inneboende gravitationen. Då stiger inte bara densiteten utan även temperaturen, och molnet börjar efter hand rotera. En så kallad protostjärna bildas, vilken avger ett svagt, rött ljus på grund av den energi som frigörs vid sammandragningen. Värme- och tryckpåverkan­ från omgivningen kan också inverka på bildandet av en stjärna.

Efter lång tid kommer temperaturen upp i åtskilliga miljoner K. Då fusioneras vätgas till helium och en stjärna föds. Fusionen gör att trycket inuti stjärnan ökar, vilket motverkar sammandragningen och gör att stjärnan stabiliseras. Alla detaljer i processen då en stjärna bildas är dock inte kända.

Ju större massa ett gasmoln har, desto snabbare drar det ihop sig till en stjärna och desto kortare blir även dess liv. Efter hand som vätgasen förbrukas minskar trycket i stjärnan och gravitationskraften tar återigen överhanden. Hur stjärnan till sist slutar sina dagar beror på av vilken typ den är.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter