HUR FUNGERAR EN MAGNET?

Kan ni förklara hur en magnet fungerar?

Magnetfält runt en stavmagnet.

Magnetfält runt en stavmagnet.

En magnet är ett objekt som alstrar ett magnetfält och kan därför vara allt från vissa mineral som är naturligt magnetiska till elektromagneter som kräver­ ström för att skapa fältet. Generellt kan man säga att magnetism har att göra med elektriska laddningar som rör sig.

Om vi begränsar oss till ”vanliga” magneter innehåller de ämnen som är magnetiska i sig själva. Dessa är uppbyggda av mikroskopiskt små magnetiska domäner, som kan ses som miniatyrmagneter med nord- och sydpoler. När man får dessa domäner att peka åt samma håll, till exempel genom att utsätta den blivande magneten för ett starkt yttre magnetfält, skapas ett riktat fält och magneten blir magnetisk. Naturligt magnetiska mineral blir magnetiserade av jordens eget magnetfält.

På atomnivå orsakas magnetism av elektronerna. En elektron roterar dels runt atomkärnan och dels runt sin egen axel (”spinn”), vilket ger upphov till ett (mycket litet) magnetiskt fält. Elektronerna samverkar oftast i par med motsatt spinn, vilket gör att deras fält tar ut varandra. Så kallade­ ferro­magnetiska ämnen­ som järn, kobolt och nickel har dock fristående elektroner, vilket skapar ett magnetiskt moment hos atomerna och får dessa att rada upp sig i magnetiska domäner.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter