HUR FUNGERAR ETT BATTERI?

Hej, jag undrar hur ett batteri är uppbyggt.

Röntgenbild av batterier – i detta fall två AA-batterier.

Röntgenbild av batterier – i detta fall två AA-batterier.

Det exakta svaret beror på vilken typ av batteri du menar. Generellt sett består en battericell av två elektroder (en anod och en katod) och en elektrolyt som leder elektriciteten mellan anoden och katoden. Låt oss ta ett vanligt alkaliskt AA-batteri som exempel.

Hela batteriet är inneslutet i en cylinder av nickelpläterat stål, där den utstickande ”knoppen” i botten fungerar som batteriets positiva anslutning (märkt +). Insidan av cylindern­ täcks av ett tunt lager kol som ger bra kontakt med katoden. Som katod används en blandning av grafit och mangandioxid (MnO2), som packas runt sidorna i cylindern.

Innanför katoden läggs en separator i form av ett specialpapper och därefter hälls elektrolyten, en lösning av vatten och kaliumhydroxid (KOH), i. Papperet absorberar elektrolyten och separerar på så vis katoden från anoden. Mitt i batteriet hälls zinkpulver i gel-form, vilket bildar anoden. Därefter stoppar­ man i en strömkollektor i form av en mässingsstav och till sist sätts botten­plattan på. Kollektorn leder­ strömmen från anoden­ till botten­plattan (som är märkt –).

När plus- och minuspolerna på batteriet kopplas samman i exempelvis en ficklampa och lampan sätts på, frigörs elektroner från zinkatomerna i anoden. Via kollektorn och lampan kommer elektronerna åter till batteriet vid katoden. Där reagerar de med mangandioxiden och därefter sker en reaktion med elektrolyten. De hydroxidjoner som då bildas tar sig till anoden och reagerar med de överblivna zinkjonerna, varvid zinkoxid och vatten bildas.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter