Bookmark and Share

Hur fungerar ett mikroskop?

Hur fungerar ett mikroskop? Jag vill veta hur det får bilderna förstorade, och ljusstrålarnas väg.

Ett vanligt optiskt mikroskop, eller ljusmikroskop, kan visa föremål i drygt 1 000 gångers förstoring. Begränsningen sätts av att man av fysikaliska skäl inte kan urskilja detaljer som är mindre än strålkällans våglängd – i detta fall ljusets.

Längst ner på mikroskopet sitter ljuskällan. Denna belyser och fokuseras på objektbordet, på vilket man lägger det föremål som ska studeras. Direkt ovanför sitter objektivet som är en positiv, det vill säga förstorande, lins. I praktiken består objektivet inte av en enda lins utan av ett system av linser som är designat så att avbildningsfelen minimeras.

Mikroskop har ofta flera olika objektiv som man kan byta mellan. Ju mer sfäriskt objektivet är, desto kortare blir brännvidden och desto större förstoringen. Längst upp på mikroskopet sitter ännu ett positivt linssystem – okularet. Den totala förstoringen hos mikroskopet får man om man multiplicerar objektivets och okularets förstoring.

Ljuset kan lysa direkt på föremålet­, men även via en konkav spegel eller via speciella kondensorlinser med vars hjälp man kan reglera ljuset. Ett fluorescensmikroskop, som använder ultraviolett ljus, utnyttjar en så kallad dikroisk spegel inuti mikro­skopet. Denna spegel reflekterar det ultravioletta ljus som sänds ut från ljuskällan, men släpper igenom det fluorescerande ljus som sänds ut av det belysta föremålet. Det finns även mikroskop som har ljuskällan ovanför och linserna under objektbordet.

Mikroskopet med två linser uppfanns omkring 1590 av den holländske glasögontillverkaren Zacharias Jansen. Tjugo år senare förbättrade Galileo uppfinningen. En annan viktig person är holländaren Antonie van Leeuwenhoek, som under andra halvan av 1600-talet tillverkade mikroskop som kunde förstora upp till 500 gånger. Inte förrän då började man inse att mikroskopet var mer av ett vetenskapligt verktyg än en rolig leksak.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Vi pratar med Staffan Davidsson

teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet som har undersökt möjligheten till anpassningsbara bilar?

Vad är en anpassningsbar bil?– I min avhandling beskriver jag hur informationen i bilen kan anpassas efter förarens mentala arbetsbelastning, var bilen befinner sig, hur trafiken ser ut, förarens kunskap och ålder men faktiskt också efter förarens personlighet. Föraren kan behöva olika...

Solceller i sprejform

Det ska vara enkelt, snabbt och billigt att sätta upp solfångare, resonerar ­Illan Kramer vid ­University of Toronto. Så ­varför inte spreja på dem på hustaket, flygplansvingen eller ­surf­plattan?  Han och hans kollegor beskriver i flera vetenskapliga artiklar hur det är fullt...

Smarta fönster

Problemet kanske inte känns så överhängande nu under vintern – men sommartid kan stora glasrutor göra ett hus olidligt hett. Tänk om fönstret istället självmant kunde känna av den gassande solen och skärma av ljusinsläppet och låta huset förbli svalt? Just sådana fönster har...

Telefoner är Nasas nya satelliter

De datorer som användes ombord på Apollo-programmets rymdfarkoster­ bleknar i jämförelse med en vanlig mini­räknare och idag har de flesta en mobiltelefon i fickan som är oerhört mycket mer kraftfull än vad man kunde drömma om då de första satelliterna sköts upp. Detta har man tagit...

Luftparaply

Varför står kvinnan på bilden ute i regnet med en mixerstav i handen? Jo, för att visa upp Air Umbrella, en kinesisk uppfinning. En uppdatering av en annars rätt så genial innovation – paraplyet. Istället för ett regnskydd av tyg innehåller staven en batteridriven fläkt som genererar...

Världens minsta mikrofon

Forskare vid Lunds universitet har konstruerat en mikrofon som är så liten att man skulle kunna bugga en fluga med den, ja till och med lyssna av vibrationer på kvantnivå. Världens minsta mikrofon består av en molekyl av dibenzoterylen (DBT) som placerats i kristall av antracen. När...

Fängelse för 3D-vapen

En 27-åring från Kawasaki i Japan har dömts till fängelse i två år för att ha skrivit ut två funktionsdugliga handvapen med hjälp av en 3D-skrivare. Efter att ha lagt ut en video på nätet där han skjuter med sin utprintade pistol gjorde polisen husrannsakan och fann fem vapen, varav...

Vem var Robert Hoffstadter?

Robert Hofstadter var en amerikansk fysiker som föddes 1915 och avled 1990. Han uppfann 1948 en förbättrad scintillationsräknare för att studera gammastrålning.Efter att 1950 ha blivit professor i fysik vid Stanford University använde Hofstadter också spridning av energirika elektroner...

Vinkelrät reflektion

Jag undrar hur man får ljus att reflekteras 90 grader?

Genom att placera en spegel i 45 graders vinkel i förhållande till ljusets ursprungliga riktning.

Universums komprimerade volym

Om man tog bort alla attraherande och repellerande krafter och komprimerade all känd massa i universum, hur stor skulle volymen då bli?

1 000 000

James Webb-teleskopet kommer då det skjuts upp att vara utrustat med en solsköld med solskyddsfaktor 1 000 000 för att se till att de infraröda instrumenten hålls kalla.

Kodlås

Hur många öppningskombinationer kan en fjärrkontroll till en personbil ha?

De fjärrkontroller som används för att låsa och låsa upp moderna bilar innehåller en radiosändare. När man trycker på en knapp sänds en kod till en mottagare i bilen. Koden innehåller en säkerhetskod som skapas av ett datorchip i fjärrkontrollen, och en funktionskod som talar om...

Vem var Villehad Forssman

Villehad Henrik Forssman var en svenskfödd flygplanskonstruktör som levde mellan 1884 och 1944. Forssman, som växte upp i nuvarande Lettland, tog 1910 examen i maskinteknik vid Rigas polytekniska institut, där han konstruerade ett luftskepp åt den ryska militären.1910 flyttade han till...

Genterapi mot dövhet

2008 publicerade ni en nyhet om att forskare vid Oregon Health and Science University i Portland i USA lyckats implantera genen Atoh1 i innerörat på möss och därigenom fått celler utan sensorer att omvandlas till fungerande hårceller­. Nya kliniska försök för att utveckla en metod lämpad för människor var på gång. Har ni fler nyheter om detta?

Vad är fältstjärna?

Inom astronomin är en fältstjärna en stjärna som på himlen ligger nära ett annat astronomiskt objekt som observeras, men som inte tillhör själva objektet utan befinner sig antingen närmare eller längre bort från oss.

Dinosauriesjukdomar

Hur vanligt var det med sjukdomar under dinosauriernas tid?

Efter att ha studerat fossila fynd har forskarna kunnat dra slutsatsen att sjukdomar ser ut att ha varit en ganska ovanlig företeelse bland dinosaurierna. De var emellertid inte helt förskonade. Till exempel har tecken på att de drabbades av parasiter hittats i fossiliserad avföring. Enstaka...

Jordbävningsfrekvens

Har jordbävningarna ökat under 1900-talet?

Även om man lätt kan få intrycket av att världen drabbas av allt fler jordbävningar konstaterar USGS (United States Geological Survey) att antalet jordbävningar med en magnitud över 7,0 har varit i stort sett konstant sedan början av 1900-talet.Varje år förväntas det inträffa omkring...

Ett första steg i koloniseringen av rymden:

städer i omloppsbana runt jorden

Det blir allt trängre på jorden och inte lätt att hitta ny mark. Än så länge är det knappast någon panik, vi människor får plats ännu en tid. Men på sikt kommer vi att behöva mer utrymme. Och då riktas blickarna uppåt, bort från jorden.
Enkla bosättningar på Mars har diskuterats länge, men det första steget kanske inte alls behöver bli så långt. Städer i omloppsbana runt jorden är ett betydligt enklare projekt.

Pillerdrönare

Vad gör du om du befinner dig på en ö mitt ute i Nordsjön och får blixtrande migrän men saknar värktabletter? Jo, du beställer en leverans med pillerdrönare. Den möjligheten finns i alla fall på den långsträckta tyska badön Juist i södra Nordsjön. Det tyska transportföretaget DHL...

Tumme med mobilen

Nu när mobilerna blir allt större räcker snart tummarna inte till. Ett japanskt företag, Thanko, har därför tagit fram en tumförlängare i silikon som träs på tummen och gör den 15 millimeter längre. Eller vad sägs om en lösnäsa istället? Den engelske konstnären Dominic Wilcox...

Sidor