Hur fungerar fotosyntesen?

Fotosyntesen är en av de grundläggande förutsättningarna för livet på jorden. För de gröna växternas egen del är den en metod att med hjälp av solljus omvandla koldioxid och vatten till energi. I denna process bildas även syre, till nytta för männi­skor och djur. Även alger och vissa bakterier använder sig av fotosyntes.

Processen kan beskrivas med följande formel: CO2 + 2H2O -> O2 + (CH2O) + H2O, under inverkan av ljus. I ord innebär detta att koldioxid och vatten omvandlas till syre, kolhydrater och vatten. Vattenmolekylerna oxideras till syre som avges till luften, medan vätet reagerar med koldioxiden och bildar kolhydrater. Dessa bildar i sin tur stärkelse som växten lagrar som näring. Det vatten som även bildas i processen tar sina syreatomer från koldioxiden.

Det är klorofyllen, det gröna färgämne som finns i växter, som absorberar solljusets energi och gör det möjligt att driva fotosyntesen. Formeln ovan är summarisk; processen är komplicerad och omfattar en rad olika kemiska reaktioner.

Som fotosyntesens upptäckare brukar man ibland räkna britten Joseph Priestley, även om denne inte fick hela sammanhanget klart för sig. Priestley experimenterade 1771 med möss i lufttäta glasbehållare och fann att mössen dog, såvida han inte placerade gröna växter i form av mynta i behållarna. Han drog därför slutsatsen att växter renar luften.

Holländaren Jan Ingen-Housz kartlade fotosyntesen mer ingående omkring 1780. Han var den som insåg solljusets betydelse i sammanhanget och upptäckte att det är de gröna delarna av växterna som står bakom fotosyntesen. Ingen-Housz visade även att gröna växter i mörker absorberar syre och avger koldioxid i små mängder.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter