Bookmark and Share

Hur fungerar kol-14-metoden?

Hur kan man veta hur gammalt ett föremål är genom att använda kol-14-metoden, och hur säker är denna metod?

Formeln för kol-14-metoden

Formeln för kol-14-metoden

Kol-14-datering görs genom att man bestämmer innehållet av kol-14 i det material som ska ålderbestämmas och jämför det med innehållet i en levande organism (Nf/N0). Den naturliga logaritmen av detta delas sedan med -0,693 varefter hela rasket multipliceras med kol-14:s halveringstid, 5 700 år.

Kol-14-datering görs genom att man bestämmer innehållet av kol-14 i det material som ska ålderbestämmas och jämför det med innehållet i en levande organism (Nf/N0). Den naturliga logaritmen av detta delas sedan med -0,693 varefter hela rasket multipliceras med kol-14:s halveringstid, 5 700 år.

Den stabila grundvarianten av kol betecknas 12C, C-12 eller kol-12. Det finns emellertid även en radioaktiv variant av kolatomen, kol-14. Denna finns i atmosfären i form av koldioxid och tas upp av alla levande organismer, växter såväl som djur. Proportionerna mellan kol-12 och kol-14 är samma som i atmosfären så länge organismen lever.

När växten, djuret eller människan dör, upphör absorbtionen av koldioxid. Eftersom kol-14 är instabilt börjar det då sönderfalla. Halveringstiden för kol-14 är cirka 5 700 år – efter så många år återstår alltså hälften av den ursprungliga mängden kol-14. Genom att mäta proportionerna mellan kol-12 och kol-14 i ett prov från organismen kan man alltså fastställa hur många år som gått sedan organismen dog.

Eftersom hastigheten på sönderfallet minskar med åren blir dateringen osäkrare ju äldre ett prov är. Därför brukar man alltid ange ett osäkerhetsintervall efter en åldersangivelse. Åldersbestämningarna kompliceras även av att halten av kol-14 i atmosfären varierar beroende på bland annat solaktiviteten. Därför måste dateringarna även kalibreras utifrån andra kända dateringsmetoder.

Kol-14-metoden uppfanns 1948 av Willard Frank Libby vid University of California Los Angeles i USA. 1960 fick han Nobelpriset i kemi för denna sin upptäckt, som utan tvekan betytt mycket inte bara för arkeologin utan även geologin och andra vetenskapsområden.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Stenåldern på spåret

I slutet av 2021 är det planerat att Fehmarn-Bält-förbindelsen ska stå klar mellan Rødbyhav i Danmark och Puttgarden i Tyskand. Men innan arbetet kan sätta igång på allvar måste arkeologerna göra sitt. Området har nämligen varit bebott i tusentals år och den forntida aktiviteten har...

Här festade vikingarna

Askahögen i Östergötland har ansetts vara en grav trots att den sett lite annorlunda ut än gravhögar vanligtvis brukar göra i och med att den är oval och har platt topp. Nu visar undersökningar med georadar, en metod som kan avslöja vad som finns under markytan utan att ett enda spadtag...

Diamanter i fjällen

I Snasahögarna i Jämtland finns diamanter, har forskare från bland annat Uppsala universitet upptäckt.De glittrande kolbitarna är dock alldeles för små för att ha något ekonomiskt värde, men för forskarna är det rena rama skattgömman som kan lära oss mer om de geologiska processer...

Tungt fall

Jag läser till skorstensfejartekniker och har några funderingar kring fall från olika höjder. Hur mycket väger en människa när hon faller från 1, 2, 4, 6, 8, 10 meter och så vidare? Finns det något sätt att räkna ut det? Jämför till exempel med att man väger som en elefant när man krockar i en bil.

Vem var Gustave Eiffel?

Den franske ingenjören Alexandre Gustave Eiffel föddes 1832 i Dijon och dog 1923 i Paris. Eiffel är mest känd för att ha konstruerat Eiffeltornet till världsutställningen i Paris 1889. Det 300 meter höga Eiffeltornet var världens högsta byggnad ända till 1930.Eiffel konstruerade även...

Vem var Wilhelm Weber?

Den tyske fysikern Wilhelm Eduard Weber, som levde mellan 1804 och 1891, arbetade bland annat med vågrörelser med sin ene bror Ernst och med gåendets mekanik med sin andre bror Eduard.Tillsammans med Carl Friedrich Gauss konstrue­rade Weber den första fungerande telegrafen. Webers och Gauss...

Högt fall

Finns det någon möjlighet att man kan överleva ett fall från ett flygplan om man faller mot ett vertikalt, snö- och isklätt stup som med en tillräckligt stor banradie sluttar ut till ett horisontellt läge?

Grått hår

Min son är nästan 28 år gammal och har både på huvudet och på bröstet till hälften gråa hår. Vad kan orsaken vara?

50 000

ton svaveldioxid per dygn spyr den isländska vulkanen Bardarbunga ut under sitt pågående utbrott som ingen i skrivande stund vet när det slutar.

1 300

Arkeologer i Norge har hittat­ en skida, med bindning och läderremmar, som är 1 300 år gammal.

Amfibiecykel

Jag och en kompis blev väldigt intresserade då vi såg er artikel om amfibiecykeln i Kina och vi har några frågor. Hur fungerar själva propellern/vattenhjulet? Hur fungerar själva flytanordningen? Vad används som roder? Hur kan man styra den?

Ansikte mot ansikte

med Vasas besättning

Söndagen den 10 augusti 1628 frystes ett av Sveriges mest traumatiska ögonblick i tiden. Det stolta och helt nybyggda regalskeppet Vasa kantrade och sjönk på sin jungfruresa.
Skeppet och stora delar av dess besättning låg sedan på botten i över 300 år. Sedan det plockades upp 1961 har forskningen på fynden aldrig stannat av.
Nu börjar en del av de olycksdrabbade besättningsmedlemmarna få sina ansikten tillbaka med hjälp av ett projekt där bland annat arkeologer, osteologer och ­anatomer samarbetar. Med modern teknik som laserscanner och 3D-skrivare tillsammans med gammalt hederligt hantverk får sjömännen liv igen.

Sjuk av kvitton

Den som har ätit fettdrypande pommes frites med händerna eller smörjt in labbarna med hudkräm gör bäst i att undvika att ta i kvitton, enligt forskning vid University of Missouri. Som färgframkallare i termopapper som kvitton används det hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA), och enligt...

I begynnelsen­ var havet

Vattnet på jorden kanske inte alls fördes till jorden långt efter att planeten bildades. Det kan mycket väl ha funnits där redan från början, enligt en ny teori som lanserats i Science. Slutsatsen bygger på kemiska jämförelser mellan ämnen från jorden och uråldriga meteoriter med...

Tio saker du inte visste om Mount Everest

1.Den snabbaste tiden som någon har tagit sig ner från Mount Everest är elva minuter (vissa källor anger tolv minuter). Det var fransmannen Jean-Marc Boivin (1951-1990) som flög med skärm ner från berget i september 1988. 2.I Nepal heter Mount Everest Sagarmāthā, som betyder himmelens...

Vem var Robert Hoffstadter?

Robert Hofstadter var en amerikansk fysiker som föddes 1915 och avled 1990. Han uppfann 1948 en förbättrad scintillationsräknare för att studera gammastrålning.Efter att 1950 ha blivit professor i fysik vid Stanford University använde Hofstadter också spridning av energirika elektroner...

Vinkelrät reflektion

Jag undrar hur man får ljus att reflekteras 90 grader?

Genom att placera en spegel i 45 graders vinkel i förhållande till ljusets ursprungliga riktning.

Universums komprimerade volym

Om man tog bort alla attraherande och repellerande krafter och komprimerade all känd massa i universum, hur stor skulle volymen då bli?

1 000 000

James Webb-teleskopet kommer då det skjuts upp att vara utrustat med en solsköld med solskyddsfaktor 1 000 000 för att se till att de infraröda instrumenten hålls kalla.

Kodlås

Hur många öppningskombinationer kan en fjärrkontroll till en personbil ha?

De fjärrkontroller som används för att låsa och låsa upp moderna bilar innehåller en radiosändare. När man trycker på en knapp sänds en kod till en mottagare i bilen. Koden innehåller en säkerhetskod som skapas av ett datorchip i fjärrkontrollen, och en funktionskod som talar om...

Sidor