HUR FUNGERAR PENICILLIN?

Hur fungerar penicillin och vem kom på det?

Sir Alexander Fleming (1881 – 1955), skotsk biolog.

Sir Alexander Fleming (1881 – 1955), skotsk biolog.

Penicillin är en form av antibiotika, det vill säga ett läkemedel som är verksamt mot infektioner i kroppen som orsakas av bakterier – halsfluss, lunginflammation med mera. Däremot är det inte verksamt mot virus. Penicillin dödar bakterier genom att förhindra att bakterierna bygger upp cellväggar. Det innehåller en så kallad­ betalaktamring som blockerar vissa proteiner i cellmembranen; proteiner som annars skulle ha varit aktiva i skapandet av cellväggen.

Ett problem är att vissa bakterier är eller har blivit resistenta mot penicillin. Dessa kan producera så kallade penicillinaser, enzymer som bryter sönder betalaktamringen och därmed inaktiverar penicillinet. Därför försöker man både utveckla nya typer av penicillin och minska användningen av dem. Penicillin framställs ur mögelsvampar och finns i ett antal olika varianter, såväl naturligt förekommande som kemiskt modifierade.

Penicillinets egenskaper upptäcktes i september 1928, då den skotske bakteriologen och professorn Alexander Fleming skulle städa i laboratoriet. Han observerade då att en glastallrik med stafylo­kockbakterier hade förorenats av mögelsporer från svamparten Penicillium notatum, med resultatet att bakterierna dödats. Fleming gav substansen namnet penicillin efter svamparten och gjorde vidare undersökningar, men fann svårigheter med att framställa substansen och gick vidare till annan forskning.

Britten Ernst Boris Chain och australiensaren Howard Florey fortsatte Flemings arbete i slutet av 1930-talet med resultatet att penicillin kunde börja användas i början av 1940-talet, bland annat­ i den amerikanska armén. För deras arbete bakom en av de viktigaste medicinska upptäckterna i historien belönades Fleming, Chain och Florey med nobelpriset­ i medicin 1945.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter