Hur fungerar vädret?

Vilka ingredienser behövs för att det ska bli väder?

Vädret är något mycket lokalt för din personliga del, men i ett större sammanhang är det helt enkelt tillståndet i atmosfären runt jorden. Det handlar om luftens temperatur, tryck, fuktighet och rörelse; om molnighet, nederbörd med mera. Sett över en längre tid, 30 år eller mer, kallas väderförhållandena i ett område för klimat.

Vädret påverkas av många faktorer. Först och främst strålningen från solen som värmer upp jorden olika mycket på olika platser, vilket får luften att röra sig. Jordens gravitation och rotation är andra faktorer som påverkar vinden. Dess skilda geografiska egenskaper, som bergskedjor och stora sjö- eller havsytor, har även de stor inverkan. Sedan har vi vattnet som finns överallt i atmosfären i olika faser; som is, vatten eller ånga. Det finns allt ifrån små, lokala vädersystem till sådana som berör stora delar av jorden, och de inverkar även på varandra.

De flesta väderfenomenen äger rum i troposfären, den del av atmosfären som är närmast jordytan. Jorden påverkas dock även av fenomen ovanför denna, till exempel jetströmmar. I vissa områden, som i tropikerna, varierar vädret mycket lite medan andra områden har mer omväxlande väder. Väder är med andra ord ett mycket komplext fenomen, vilket bevisas av att Encyclopædia Britannica ägnar över 100 sidor på webben åt uppslagsordet ”climate”.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter