Hur kommer det sig att hästskon sägs medföra tur?

En hästsko på det enda ställe den gör nytta – nämligen på hästens hov…

En hästsko på det enda ställe den gör nytta – nämligen på hästens hov…

Det finns flera teorier bakom hästskon som något som skyddar och medför lycka. Dels har hästen i folktron ansetts ha en övernaturlig kraft, dels var hästskor förr i tiden gjorda av järn, som ansågs vara ett magiskt ämne som kunde skydda mot onda andar. Att hästskon vanligen sattes fast med hjälp av sju söm var också ett gott omen, eftersom sju var ett lyckotal. Kanske tänkte man helt enkelt även att eftersom hästskon skyddar hästen, bör den även kunna ge människan skydd?

Helst ska hästskon vara begagnad och upphittad. Åsikterna om vilket håll den ska hängas upp på varierar. I Sverige hör vi ofta att den ska ha öppningen uppåt, så att inte lyckan rinner ut. Den uppåtvända hästskon för även tankarna till ett par horn och den gamla seden att skydda hus genom att sätta upp horn på dem. Vänder man öppningen nedåt anses hästskon istället ha en skyddande effekt och formen kan även symbolisera kvinnans kön.

Ett exempel på att tron på hästskor har varit vitt spridd är att amiral Nelson vid slaget vid Trafalgar hade en hästsko fastspikad vid masten på sitt skepp Victory.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter