Hur många är vi?

Hur många invånare har Sverige? När blir vi 10 miljoner?I augusti passerade Sveriges folkmängd 9 miljoner, något som fick stor uppmärksamhet i media. Det är ju inte varje år vi passerar en jämn miljon – senast det hände var 1969, för 35 år sedan.

Statistiska centralbyrån och dess före­gångare Tabellverket har mätt landets befolkning sedan 1749, då den uppgick till 1,7 miljoner. 2 miljoner uppnåddes 1767 och sedan dess har det tagit allt från 19 till 68 år för varje ny miljon. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer vi att uppnå 10 miljoner år 2027, alltså om 23 år.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter