HUR MÅNGA BARN KAN MAN FÖDA?

Jag undrar hur många barn en kvinna kan föda? Och om det är farligt för kroppen att anstränga sig så vid många födslar?

Världsrekordet i antal födda barn är åttlingar. Femlingarna Dionne­ (födda 28 maj 1934) är anmärkningsvärda. De är vad man vet de enda identiska, kvinnliga femlingar som fötts hittills­. Av de fem är två fortfarande i livet.

Världsrekordet i antal födda barn är åttlingar. Femlingarna Dionne­ (födda 28 maj 1934) är anmärkningsvärda. De är vad man vet de enda identiska, kvinnliga femlingar som fötts hittills­. Av de fem är två fortfarande i livet.

– Här får man skilja på antal förlossningar och antal barn. Rent teoretiskt är man gravid under nio månader, följt av en amningsperiod då man inte kan bli gravid. Räknar man med en förlossning vartannat år och en fertil period på 30 år så blir det 15 förlossningar, säger Göran Samsioe som är professor i gynekologi vid Lunds universitet.

Det går förstås att föda barn tätare än så, man kan få tvillingar etcetera och med dagens teknik kan man även bli surrogatmamma i högre åldrar, så en maximal gräns är omöjlig att sätta. (Enligt Guinness rekordbok födde den ryske bonden Fjodor Vassiljevs maka 69 barn via 27 graviditeter mellan 1725 och 1765. Hans andra fru fick bara 18... En modernare variant är chilenskan Leontina Albina, som sagt sig vara mamma till 64 barn av vilka 55 är dokumenterade. Hon är dock inte med i senare utgåvor av rekordboken.)

Men utsliten blir man, både av barnafödandet i sig och av allt jobb som blir följden av det.

– Undersökningar har visat på ökad sjuklighet och lägre medellivslängd hos de som fött tio eller fler barn. Kvinnor som föder­ många barn lever visserligen ofta under sämre förhållanden, men även under lika omständigheter finns skillnader. Vill man leva länge är det optimalt att föda 1-4 barn. De som inte har fött några barn alls har även de lägre medellivslängd. Detta kan bland annat bero på att många av dem inte kan få barn på grund av att reproduktionen inte funge­rar, vilket kan påverkar sjukligheten.

Det som händer med kroppen när man föder många barn är exempelvis att bäckenbotten tar stryk, vilket kan leda till framfall och inkontinens. Risken för diabetes ökar även, medan risken för bröstcancer däremot minskar.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4-2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter