Hur mycket koldioxid skapar en räksallad?

Räkodling i mangroveskog i Malaysia. Bild: IBL

Räkodling i mangroveskog i Malaysia. Bild: IBL

Den allra mest miljöskadliga odlingen av skaldjur sker i tropiska kustområden där odlarna skövlat mangrove­skogar för att få plats med odlingskassarna. De förstörda skogarna orsakar inte bara problem med erosion, berövar fåglar och andra djur sina boplatser och skapar allmän ekologisk obalans. Avskogningen leder också till att stora mängder kolföreningar frigörs ur sankmarkerna och ökar på mängden koldioxid i atmosfären­.

Nu har en forskare vid universitetet i Oregon räknat ut hur mycket koldioxid som de här räkorna orsakar. Räknat på produktionen på en normal, mindre räkfarm så ger en portion på 100 gram räkor lika mycket klimatstörande koldioxid som förbränningen av 90 liter bensin. Alltså ungefär som att köra en modern bil Stockholm–Malmö, fram och tillbaka.

Och då har han inte räknat in energin i fodret eller transporterna av skaldjuren. Det är ungefär tio gånger så mycket som orsakas­ av köttproduktionen i de delar av Amazonas där man huggit ner regnskogen för att föda upp boskap.

Baserat på de siffrorna går det också att räkna ut vad det skulle kosta att kompensera odlarna för att inte odla räkorna och låta skogen stå. Det visar sig vara fullt ekonomiskt rimligt om man relaterar det till de marknadssatta priserna på utsläppsrätter för koldioxid.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter