Hur tillverkas etanol?

Vad är etanol och hur tillverkas det?

Den kemiska formeln för etanol, som är det populära namnet på etylalkohol, är C2H5OH. Etanol ingår i öl, vin och sprit, men används även som lösningsmedel, i spolarvätska, som desinfektionsmedel med mera. Samt som bränsle för motorer, ett användningsområde som blivit allt mer intressant på senare tid.

Etanol kan framställas syntetiskt och används då huvudsakligen inom industrin. Det vanliga är dock att man framställer etanol biologiskt, genom jäsning. Sådan etanol kallas bioetanol. Råvaran är olika socker- eller stärkelserika växter. I Brasilien produceras årligen omkring 16 miljarder liter etanol ur sockerrör, i USA cirka 15 miljarder liter ur majs och i Sverige cirka 100 miljoner liter ur vete. Stort intresse röner de försök som pågår med att utveckla metoder för att utvinna etanol ur träd, halm och andra cellu­losarika växter.

Etanol kan alltså tillverkas på olika sätt. Låt oss ta ett svenskt exempel, nämligen vete som råvara. För att tillverka 1 liter etanol går det åt 2,65 kg vete. Vetet mals ner till mjöl och blandas med vatten till en gröt. Sedan tillsätts enzymer, vilket gör att stärkelsen bryts ner till en sockerlösning (mäsk). I nästa steg tillsätts vanlig jäst, varvid sockret omvandlas till etanol och koldioxid. Etanolen skiljs från mäsken via en destillering i två steg och därefter från det kvarvarande vattnet i en så kallad molekylsikt.

Den alkoholfria mäsk man får kvar kallas drank. Denna är proteinrik och torkas och packas till djurfoder. För varje liter etanol får man 0,85 kg djurfoder och 0,6 kg koldioxid.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 2006

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter