HUR TILLVERKAS PAPPER?

Jag vill veta hur papperet tillverkas, från trä till papper.

Pappersmassefabrik

Pappersmassefabrik

Trä består huvudsakligen av cellulosafibrer men även till 20-30 procent av lignin. Cellulosa är det vanligaste organiska ämnet i naturen och grundråvaran för dagens papperstillverkning. Man kan även använda sig av linne, bomull, halm och liknande. Ligninet binder ihop cellulosafibrerna, gör träet starkt och gör det möjligt för träd att växa sig så höga.

För att tillverka papper behöver man frigöra cellulosafibrerna. Detta kan ske på två sätt, genom antingen mekanisk eller kemisk bearbetning. Det förra innebär att man maler ner veden. Då blir spillet litet, men massan omfattar å andra sidan hela innehållet­ i veden, inklusive ligninet.

Vid kemisk bearbetning använder man kemikalier och värme för att få bort ligninet. För detta finns det två olika processer: sulfat- och sulfitmassaprocessen. Resultatet blir ett renare papper men massautbytet blir sämre, mellan 45 och 60 procent av den ved man utgick ifrån.

Träslaget och bearbetningen bestämmer papperets egenskaper och användningsområden. Barrved har längre fibrer, 3-5 mm, vilket ger ett starkare papper. Lövvedens kortare fibrer ger ett finare papper. Kemisk massa skapar papper med goda tryckegenskaper, medan mekanisk massa används till kartong och tidningspapper.

Det slutliga papperet skapas sedan i fem steg:

1) Mäldberedning – pappersmassan blandas med vatten och mals. Om flera olika typer av pappersmassa ska blandas för att ge papperet specifika egenskaper, sker det nu. Likaså kan man tillsätta ämnen som kaolin och krita, vilka påverkar papperets vithet och opacitet.

2) Avvattning – den så kallade mälden ovan späds ut ytterligare och fördelas jämnt över en plastduk (vira) som släpper igenom vattnet.

3) Pressning – papperet förs in mellan valsar som roterar och pressar ut ännu mer vatten.

4) Torkning – papperet pressas mot uppvärmda torkcylindrar och torkas till cirka 95 procents torrhalt.

5) Färdiggörning – beroende på vilken sorts papper som ska tillverkas, behandlas papperet i ett sista steg. Det kan handla om exempelvis glättning, bestrykning, rullskärning, arkning och emballering.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter