De flygande däggdjuren

Inga fladdermöss - ingen tequila

Ja, så är det. Det är nämligen fladdermöss som pollinerar växten agave som man utvinner tequilan från.
Men dessa luftens akrobater har också andra viktiga uppgifter, till exempel att äta miljontals ton insekter över hela världen. Något som gör odlande bönder glada.

Nu är det inte bara för tequilan som fladder­musen är viktig. Forskare har kommit underfund­ med att det antikoagulerande enzym som finns i vampyrfladdermössens saliv för att blodet inte ska stelna, skulle kunna­ fungera­ som läkemedel vid exempelvis stroke­, eller vid hjärt- och kärlproblem.

Det är bara tre av tusen fladdermusarter som faktiskt lever av blod. Dessa lever i norra Sydamerika­ och i Mellanamerika. De är små, kroppsvikten ligger­ mellan 30 och 40 gram och kroppslängden är mellan sju och nio centimeter. Den största, egentlig­ vampyr, har en vingbredd på mellan 35 och 45 centimeter­.

En fladdermus inleder en attack. Men var inte orolig, den är på jakt efter frukt. Bild: SPL

En fladdermus inleder en attack. Men var inte orolig, den är på jakt efter frukt. Bild: SPL

Vampyrer har en snabb ämnesomsättning och kan snabbt förlora kroppsvikt och dö av svält om de inte får i sig mat under ett par dagar.

Kanske lite oväntat är vampyrer ganska vänliga små djur – en vampyr som precis har ätit kan kräkas upp blod för att ge till en svältande artfrände. Och det behöver inte vara en nära släkting. Ett så generöst beteende mot obesläktade individer är unikt för vampyrerna.

Störst och minst

Världens minsta fladdermus är trynfladdermusen, Craseonycteris thonglongyai, som tillsammans med flimmernäbbmusen räknas som världens minsta däggdjur. Trynfladdermusen är bara cirka tre centimeter och väger endast två gram.

Badulen (flygande räv) anses vara den största fladdermusen och lever enbart av frukt. Den saknar också en av fladdermössens främsta egenskaper – ekolokalisering. Bild: SPL

Badulen (flygande räv) anses vara den största fladdermusen och lever enbart av frukt. Den saknar också en av fladdermössens främsta egenskaper – ekolokalisering. Bild: SPL

I Asiens tropiska områden lever den betydligt större badulen, eller flygande räv som den också kallas. Det är, i alla fall vad gäller vingbredden, den största fladdermusen med ett vingspann på upp till 170 centimeter och en vikt på omkring 1,4 kilo.
En regel är att små däggdjur har en kortare livslängd än stora. Vanliga små möss har till exempel en genomsnittlig livslängd på två år. Men fladdermöss skiljer sig från denna grundregel – en fladdermus kan faktiskt leva upp till 30 år. Troligen beror detta bland annat på att vissa fladdermöss går i dvala. En del går i vinterdvala, medan tropiska fladdermöss kan gå i dagdvala om det blir kallt. Våra svenska fladdermöss blir i genomsnitt mellan fem och tio år gamla, men kan med goda förutsättningar leva mycket längre.

Rabies

Fladdermöss är kända för att vara bärare av den mycket otrevliga sjukdomen rabies. Enligt WHO dör drygt 55 000 människor varje år av rabies. Men de allra flesta smittas av sjuka hundar. Globalt beräknas i genomsnitt två personer per år dö av rabies som de fått av fladdermöss. De som dött av fladdermusrabies i Europa, sex personer på över 25 år, har varit fladdermusforskare och viltrehabiliterare som hanterat fladdermöss utan att ha handskar på. Man kan inte smittas av rabies genom kontakt med avföring eller huden på en smittad fladdermus, utan det krävs ett bett av ett smittat djur.

En falsk vampyr, eller stor spjutnäsa, som den också heter. Bild: SPL

En falsk vampyr, eller stor spjutnäsa, som den också heter. Bild: SPL

De allra flesta fladdermöss har inte rabies, men i Sverige har antikroppar mot fladdermusrabies hittats, vilket pekar på att rabies finns i landet och har troligen funnits under tusentals år, vilket egentligen gäller hela världen.

Inga fladdermöss attackerar människor, vare sig de har rabies eller inte. De kan däremot bitas när man håller fast dem, som alla andra djur, varför man alltid ska ha handskar på sig när man tar i en fladdermus.

Hittar man en fladdermus på marken, sätter man på sig handskar och placerar den så högt man kan, på ett skuggigt ställe i ett träd eller liknande. Är det en varm dag kan man också försöka ge den lite vatten ur en tesked.

Viktiga däggdjur

I Sverige utgör fladdermössen 25 procent av däggdjursarterna och betraktas som mycket viktiga ur ekologisk synvinkel. Fladdermössen i Europa är idag skyddade av Eurobats, en europeisk konvention som innebär att det är förbjudet att fånga eller döda en fladdermus. Man får inte heller flytta på eller förstöra dess boplatser eller viktigaste jaktområden – vilket kan ställa till det om man till exempel har en gammal lada som ska rivas. Dessutom skyddas fladdermöss över hela världen av Bonnkonventionen, en överenskommelse inom FN för att skydda vissa arter.

Vampyren är en vänlig liten blodsugare (eller mer riktigt; blodslickare) som gärna delar maten med sina artfränder. Bild: SPL

Vampyren är en vänlig liten blodsugare (eller mer riktigt; blodslickare) som gärna delar maten med sina artfränder. Bild: SPL

Fladdermöss åsamkar för övrigt ingen större skada­ om de bor i ett hus. De gnager inte och bygger inga bon. Men de släpper förstås en del spillning.

Svampinfektion

I Nordamerika härjar svampinfektionen white nose syndrome svårt bland fladdermössen. Det är en dödlig sjukdom som uppskattningsvis tagit livet av sex miljoner fladdermöss. Infektionen gör fladdermössen svaga och de har svårt att få tag på föda och att söka skydd. De svälter och fryser långsamt till döds och trots olika åtgärder sprider sig svampinfektionen över hela Nordamerika. Bland vissa arter uppskattas dödligheten vara 95 procent.

Ekolokalisering är en av fladdermössens viktigaste egenskaper. Men de flesta större arter saknar det, och fladdermössens syn är bättre än vad man tidigare trott. Bild: SPL

Ekolokalisering är en av fladdermössens viktigaste egenskaper. Men de flesta större arter saknar det, och fladdermössens syn är bättre än vad man tidigare trott. Bild: SPL

I Europa finns det friska fladdermöss smittade av samma svamp. Här tycks fladdermöss ha utvecklat en immunitet i större utsträckning, något som rimligen bör ha tagit en tid. Därför tror många forskare att sjukdomen har sitt ursprung i Europa.

Fakta: 
Fladdermöss
Antal arter: Cirka 1 240
Vikt: 2 g till 1,5 kg
Utbredning: Hela världen, förutom de allra nordligaste och sydligaste områdena

Fladdermöss är inte nära släkt med vanliga möss. Några riktigt nära levande släktingar tycks de inte ha. Näbbmöss är dock avlägsna släktingar, men inte heller de är nära släkt med vanliga möss, trots sitt namn. Fladdermössen är också närmare släkt med primater än med vanliga möss.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2013

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter