Insekterna störtdyker

Den samlade vikten av de insekter som dagligen fångats in i tyska naturreservat mellan åren 1989 och 2016 har minskat med 75 procent. Bild: Radboud University

Den samlade vikten av de insekter som dagligen fångats in i tyska naturreservat mellan åren 1989 och 2016 har minskat med 75 procent. Bild: Radboud University

Många larm har kommit om att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter blivit färre. Nu visar en studie i PLOS ONE att antalet flygande insekter i 63 naturreservat i Tyskland minskat med över 75 procent sedan 1989. Vid midsommartid när mängden surrande kryp ska vara som störst var minskningen hela 82 procent.

Att situationen var så allvarlig var det få som anat. Vad som är orsaken bakom den drastiska minskningen är inte klarlagt, men förändringar i väder, klimat, landskap, växtsammansättning räcker enligt forskarna inte som förklaring. En idé de själva har är att områdena de studerat som regel är små och omgivna av åkrar. För insekterna är uppodlad mark med sina monotona odlingar svår att överleva på och de har dessutom svårt att ta sig till andra platser där förhållandena är gynnsamma.

Situationen är alarmerande eftersom vi är beroende av insekter för att få våra grödor pollinerade. Även för insekts­ätande fåglar och däggdjur kan nedgången av bytesdjur få förödande konsekvenser.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter