Jordens kärnas okända ämnen

Jordens kärna består av en flytande yttre del på 2 900–5 100 kilometers djup och en fast inre del på 5 100 – 6 400 kilo­meters djup. Bild: SPL

Jordens kärna består av en flytande yttre del på 2 900–5 100 kilometers djup och en fast inre del på 5 100 – 6 400 kilo­meters djup. Bild: SPL

Japanska forskare säger sig ha lyckats ta reda på mer i detalj vad jordens kärna egentligen är uppbyggd av. Att den till ungefär 85 procent består av järn och till runt tio procent av nickel är sedan länge känt, men vad de övriga fem procenten utgörs av är ännu inte helt klarlagt. Vid Tohoku University’s Graduate School of Science har modeller av jordkärnan gjorts för att testa olika ämnen. Modellerna har utsatts för förhållanden som motsvarar den inre kärnans: 6 000 grader varmt och ett tryck 3,6 miljoner gånger det vid jord­ytan. Resultaten visade på att väte, kisel och svavel alla är lovande kandidater till att vara en av ingredienserna i jordens centrum.  

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter