Jordens magnetfält kopplas till havsströmmar

Ny teori kopplar jordens magnetfält till havsströmmarna. Det lär bli diskussion om saken…

Ny teori kopplar jordens magnetfält till havsströmmarna. Det lär bli diskussion om saken…

Att jordens magnetfält härrör från samspelet mellan dess kärna, 2 400 km i diameter, och den ungefär 2 240 km tjocka flytande metall som omger densamma är en allmänt vedertagen uppfattning, som nu emellertid blir ifrågasatt av en viss Gregory Ryskin, professor i kemisk och biologisk teknik vid Northwestern University i Illinois. Ryskin gör gällande att det egentligen aldrig funnits några bevis för teorin och hävdar istället att jordens magnetism är direkt kopplad till havsströmmar och förflyttning av stora volymer saltvatten i oceanerna, rörelser som enligt dessa teorier skulle generera elektriska och magnetiska kraftfält. Forskningsresultaten liksom den vågade hypotesen publicerades första gången i somras i New Journal of Physics – och lär knappast förbli oemotsagd…

Material från
Allt om vetenskap nr 9 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter