Jordens reträtt från solen

Blir avståndet mellan jorden och solen större?

Tack vare moderna mätmetoder har astronomerna kunnat konstatera att jorden sakta men säkert rör sig bort från solen.

Tack vare moderna mätmetoder har astronomerna kunnat konstatera att jorden sakta men säkert rör sig bort från solen.

Eftersom jordens omloppsbana kring solen är svagt elliptisk istället för helt cirkelformad ökar eller minskar avståndet mellan jorden och solen ständigt under årets gång beroende på var jorden befinner sig i sin omloppsbana. Däremot förblir medelavståndet mellan jorden och solen i stort sett oförändrat från år till år.

Tack vare att moderna metoder gjort det möjligt att mäta avståndet mellan jorden och solen med mycket stor noggrannhet har astronomerna dock på senare år upptäckt att medelavståndet inte är helt konstant, utan ökar mycket långsamt med tiden.

Det finns ett flertal olika orsaker som misstänks bidra till jordens makliga ret­rätt från solen. En av dem är samma tidvatteneffekt som gör att månens avstånd från jorden ökar i takt med att jordens rotationsenergi överförs till månen och ökar dess hastighet. Eftersom jordens gravitation ger upphov till en liten tidvattenbula på solen, på samma sätt som månens gravitation ger upphov till tidvatten på jorden, resulterar denna effekt i att solens rotation tappar fart samtidigt som jorden rör sig snabbare i sin omloppsbana kring solen, vilket gör omloppsbanan större. Till skillnad från månen, som varje år ökar sitt avstånd från jorden med omkring fyra centimeter, blir den resulterande ökningen av jordens avstånd från solen endast omkring en mikrometer per år.

En annan, något mer betydande, orsak till jordens ökande avstånd från solen är att solen förlorar cirka 5,5 miljoner ton av sin massa varje sekund med solvinden och genom fusion som omvandlar massa till energi. Även om det låter mycket kommer solen under hela sin livstid inte att förlora mer än omkring 0,1 procent av sin massa på detta vis, men det räcker för att jordens omloppsbana ska påverkas. Då solen förlorar massa försvagas dess gravitationella grepp om jorden och jordens omloppsbana växer. Totalt beräknas jordens avstånd från solen öka med ungefär 1,6 centimeter om året till följd av solens massförlust.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2018

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter