Jordens sju största nedslagskratrar

Då och då under jordens historia har stora asteroider slagit ned med fruktansvärd kraft. Även om ingen kan säga när, så är forskarna ense om att det kommer att ske igen. Effekterna kan bli förödande. För 66 miljoner år sedan kraschade en jättelik rymd­projektil i vad som idag är Mexiko och mängder av arter, däribland alla dinosaurier utom de som skulle utvecklas till fåglar, utrotades. Skogsbränder, tsunamis, global nedkylning och svält var vad som väntade överlevarna.
Spåren efter otaliga nedslag ärrar jordens yta, även om de med tiden eroderas bort. Här är de största bekräftade nedslags­kratrarna på jorden.

Manicouagan Impact Crater

Satellitbild på Manicouagan Impact Crater, som innehåller världens femte största vatten­reservoar. Det är lätt att förstå varför den ibland kallas Quebecs öga. Bild: Nasa

Satellitbild på Manicouagan Impact Crater, som innehåller världens femte största vatten­reservoar. Det är lätt att förstå varför den ibland kallas Quebecs öga. Bild: Nasa

Ursprunglig diameter: 100 km
Finns: Québec, Kanada
Ålder: 215 miljoner år
Upphov: 5 km stor asteroid som damp ner på jorden.
Uppskattad skada på jorden: Ledde inte till något massutdöende, men skadorna kan ha blivit omfattande om teorin stämmer att stenbumlingen var en del av en uppsplittrad jätteasteroid som resulterade i ett band av kratrar: Rochechouartkratern i Frankrike, Saint Martinkratern i Kanada, Obolonkratern i Ukraina och Red Wingkratern i North Dakota i USA.
 

Popigaikratern

 
Popigaikratern och framför allt det som glimmade i den hemlighölls länge av de sovjetiska myndigheterna. Bild: Nasa

Popigaikratern och framför allt det som glimmade i den hemlighölls länge av de sovjetiska myndigheterna. Bild: Nasa

Ursprunglig diameter: 100 km
Finns: Sibirien i Ryssland
Ålder: 35 miljoner år
Bekräftad: På grund av att krafterna vid nedslaget omvandlat grafit till stora mängder diamanter, perfekta för industriell användning, hemlighöll Sovjetmyndigheterna platsen, men en stor expedition gjordes 1997.
Upphov: En 5-8 km stor sten­asteroid.
Uppskattad skada på jorden: Kan ha bidragit till oligocen-eocon­massutdöendet.
 

Chicxulubkratern

 
Energin som utlöstes när Chicxulub­kratern bildades motsvarade vad som frigjordes av ­Hiroshima- och Nagasakibomberna tillsammans – en miljard gånger om. Bild: SPL

Energin som utlöstes när Chicxulub­kratern bildades motsvarade vad som frigjordes av ­Hiroshima- och Nagasakibomberna tillsammans – en miljard gånger om. Bild: SPL

 
Ursprunglig diameter: 180 km, men nyare forskning pekar mot att den kan vara 300 km.
Finns: Yucatanhalvön, Mexiko
Ålder: 66 miljoner år
Bekräftad: Funnen 1978 vid oljeprospektering, ­bekräftad 1990.
Upphov: 10 km stor asteroid/komet.
Uppskattad skada på jorden: Omfattande. En 100 meter hög megatsunami bildades. Chockvågen orsakade jordbävningar och vulkanutbrott. Stoft slungades upp i rymden och hettades upp vid återinträdet i atmosfären och orsakade omfattande globala bränder. Solljuset skärmades av och klimatet påverkades. 75 procent av allt liv, däribland dinosaurierna, dog ut.
 

Vredefortkratern

 
Vredefortkratern är inte bara ­jordens största, den är också den näst äldsta. Bild: SPL

Vredefortkratern är inte bara ­jordens största, den är också den näst äldsta. Bild: SPL

Ursprunglig diameter: Cirka 300 km
Finns: Fristatsprovinsen i Sydafrika
Ålder: 2,023 miljarder år
Bekräftad: Det var först i mitten av 1990-talet som geologer kunde bekräfta att det rörde sig om en nedslagskrater.
Upphov: 10-15 km stor asteroid.
Uppskattad skada på jorden: Berggrunden påverkades kraftigt i nedslagsområdet. Svårare är att ge en exakt bild av hur det gick med livet som vid den här tiden enbart bestod av enkla vattenlevande ­organismer som cyanobakterier.
 

Acramankratern

 
Lake Acraman upptar bara en del av Acramankraterns yta.. Bild: Nasa

Lake Acraman upptar bara en del av Acramankraterns yta.. Bild: Nasa

 
Ursprunglig diameter: 90 km
Finns: South Australia i Australien
Ålder: 580 miljoner år
Bekräftad: 1986
Upphov: Iridiumanomalier i sediment visar på ett rymdobjekt.
Uppskattad skada på jorden: Energin som frigjordes vid nedslaget tros ha motsvarat 5,2 x 106 megaton trotyl. Kan ha drivit på evolutionen. I de ­sedimentlager som avsatts en tid efter händelsen ses en förändring hos olika livsformer.
 

Morokwengkratern

 
Det är inte helt lätt att urskilja Morokwengkratern eftersom den ligger gömd under Kalahariöknen. Bild: Nasa

Det är inte helt lätt att urskilja Morokwengkratern eftersom den ligger gömd under Kalahariöknen. Bild: Nasa

 
Ursprunglig diameter: 70 km
Finns: Kalahariöknen i Sydafrika
Ålder: 145 miljoner år
Funnen: 1994
Upphov: 5-10 km stor stenmeteorit, rester av den har faktiskt hittats vid borrning i kratern.
Uppskattad skada på jorden: Oklart, men är inte kopplat till något massutdöende.
 

Sudbury Basin

 
Den ovala strukturen, 60 x 30 km stor, är Sudbury Basin. Sjön öster om den är Wanapiteikratern som ”bara” är 37 miljoner år gammal. Bild: Nasa

Den ovala strukturen, 60 x 30 km stor, är Sudbury Basin. Sjön öster om den är Wanapiteikratern som ”bara” är 37 miljoner år gammal. Bild: Nasa

 
 
 
Ursprunglig diameter: 250 km
Finns: Ontario i Kanada
Ålder: 1,849 miljarder år
Bekräftad: Analyser av slagkäglor och breccia bevisade på 1960-talet Sudbury Basin våldsamma tillkomst.
Upphov: En 10-15 km stor asteroid slog ned på superkontinenten Columbia.
Uppskattad skada på jorden: ­Material kastades upp och spreds över en 1 600 000 km2 yta, men modeller visar att stoft bör ha spridits över hela världen.
 
 
Material från
Allt om Vetenskap nr 8 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter