Källan till jordens vatten

Hur blev jordens vatten till?

Ny forskning visar att vatten kan ha bildats på jorden, genom kemiska reaktioner i manteln mellan kiseldioxid i kvartskristaller och flytande väte vid högt tryck och hög temperatur, istället för att ha kommit från rymden med kometer.

Ny forskning visar att vatten kan ha bildats på jorden, genom kemiska reaktioner i manteln mellan kiseldioxid i kvartskristaller och flytande väte vid högt tryck och hög temperatur, istället för att ha kommit från rymden med kometer.

Den dominerande teorin har länge varit att jorden fick större delen av sitt vatten tack vare att ­kometer, som tidigt i planetens historia kolliderade med jorden, lämnade kvar stora mängder is som sedan smälte och blev till vatten.

Ny forskning har emellertid visat att det även är möjligt att jordens vatten kan ha bildats till följd av kemiska reaktioner djupt ner i planetens egen mantel.

Den alternativa teorin, som före­slogs i början av 2017 av irländska forskare vid University College Dublin, bygger på datorsimuleringar som visar att reaktioner mellan flytande väte och kiseldioxid vid högt tryck och hög temperatur under rätt förhållanden kan bilda flytande vatten.

Förutom att de föreslår att mycket av jordens vatten kan ha bildats i planetens inre på detta vis menar forskarna också att nytt vatten fortfarande skulle kunna bildas på samma sätt än idag.

Simuleringarna visar till forskarnas förvåning att vattnet inte bildas på ytan av kvartsen, utan inuti kvartsen. Det kan inte ta sig ut därifrån, och enligt beräkningarna är vattnets tryck mycket högt. När vattnet till slut bryter sig loss blir det en våldsam reaktion som kan ligga bakom de jordbävningar som observerats på flera hundra kilometers djup, och som hittills saknat förklaring.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2018

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter