KALLBLOD ELLER VARMBLOD?

Vad är skillnaden mellan­ ett kallblod och ett varmblod?

Arbetshäst i skogen på 50-talet. Arbetshästar är kallblod.

Arbetshäst i skogen på 50-talet. Arbetshästar är kallblod.

Inom zoologin är kallblodig en synonym till växelvarm. Växelvarma djur har en variabel kroppstemperatur, vanligtvis samma som omgivningens eller strax däröver. Bland dessa återfinns exempelvis fiskar, amfibier och reptiler. Växelvarma djur kan i viss mån påverka kroppstemperaturen själva, till exempel genom att gassa sig i solen.

Varmblodiga eller jämnvarma djur – däggdjur och fåglar – håller istället en relativt jämn temperatur som normalt är högre än omgivningens. De är därför utrustade med päls, fjädrar med mera för att hålla nere värmeförlusterna­. Vissa djur kan även gå i dvala. För däggdjur ligger kroppstemperaturen på omkring 37 och för fåglar på omkring 40°C.

Frågan gäller dock förmodligen hästar och där har termerna kall- och varmblod ingenting med blodets temperatur att göra. Istället är det ett sätt att dela upp hästar efter egenskaper. Med kallblod avses arbetshästar, vilka är lugnare (därav ”kall”), starkare och kraftigare (till exempel nordsvensk). Varmblod är ridhästar, vilka är livligare, snabbare och smäckrare. De delas i sin tur in i fullblod och halvblod, där fullblod är hästar som tillhör någon av raserna arabiskt, engelskt eller angloarabiskt fullblod.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter