Karta över mörk materia

Att mörk materia existerar är de flesta forskare överens om, men vad den består av är fortfarande något av en gåta. På Observatoire Midi-Pyrénées har man dock lyckats framställa en karta över hur den mystiska mörka materien för­delar sig.

Mörk materia har den egen­skapen att den inte verkar växel­verka direkt med elektromagnetisk strålning, vilket betyder att den inte kan observeras med hjälp av till exempel vanligt ljus eller röntgen. Där­emot har mörk materia en massa som indirekt kan observeras. Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori ska ljuset böjas av när det passerar nära en ett objekt med gravitation. På så sätt kan till exempel en galaxhop betraktas som en lins där ljuset från ännu mer avlägsna galaxer böjs av.

Genom att studera hur ljuset böjs av kring galaxhopen CL0025+1654 och jämföra resultaten med hur det borde böjas av har forskare lyckats fram­ställa en karta över fördelningen av mörk materia. På bilden syns den mörka materien som blått och vanliga materia som gult och rött. Bilden har framställts med hjälp av data från Hubbleteleskopet.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 2004

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter