Klasstillhöringheten avgör livslängden

Förväntas leva länge. Bild: IBL

Förväntas leva länge. Bild: IBL

Platsen i samhällets sociala hierarkier är en viktig faktor för hur man mår och hur länge man kan förväntas leva. Det slår socionomen Stefan Fors fast i en avhandling vid Stockholms universitet.

Enligt hans forskning är det tydligt att personer med traditionella arbetaryrken som industriarbetare och hantverkare har sämre utsikter för ett långt liv med god hälsa än personer med medelklassyrken, som tjänstemän av olika slag.

Ojämlikheterna tar sin början tidigt i livet och Fors har hittat tydliga samband mellan uppväxtförhållanden och senare livsmönster.

Resultaten är enligt Fors väldigt stabila, och samma mönster går igen när man använder flera skilda sätt att dela in befolkningen. Det blir samma resultat oavsett om man använder utbildning, yrke eller inkomstnivå.

Individer från högre samhällsskikt mår bättre som äldre och lever längre.

Det här betyder i sin tur att om man kan minska de sociala skillnaderna så skulle det få stor betydelse för folkhälsan, säger Stefan Fors. Om alla äldre hade lika bra hälsa som tjänstemän på högre och mellannivå, så skulle till exempel antalet gamla med svårigheter att gå minska med 30 procent.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter