Klimatet hotar Östersjöns blåstång

Blåstång är för Östersjön vad korallreven är för haven, men dess framtid är oviss. Bild: IBL

Blåstång är för Östersjön vad korallreven är för haven, men dess framtid är oviss. Bild: IBL

Östersjön må sakna korall­rev men här är det istället blåstången som utgör en av grundpelarna i ekosystemet. Tången koloniserar stenar och klippor och skapar den perfekta livsmiljön för otaliga andra livsformer, såsom andra alger, kräftdjur, musslor, snäckor och fiskar. Men tången hotas av klimatförändringarna.

Tyska forskare beskriver i två vetenskapliga artiklar hur ökad övergödning och högre temperaturer riskerar att slå ut de viktiga havsmiljöerna. I försök utsatte de tång från Kielfjorden för klimatförändringarnas effekter. Högre halter av koldioxid i vattnet tycktes inte alls påverka livet. Men när vattentemperaturen höjdes försvann, framför allt sommartid, runt hälften av all biomassa på bara sex veckor. Tillsattes näringsämnen, om så bara måttligt, blev situationen riktigt illa – biomassan minskade med 80 procent.

Små alger som normalt växer på tången fick fritt spelrum när sniglar, märlkräftor, gråsuggor och tånglöss tog stryk av värmen och inte klarade av att beta rent. Tången stressades alltså både av högre temperaturer och av att den blev överväxt.
Övergödning är ett stort problem för Östersjön redan i dag, men ett varmare klimat med mer regn som spolar ut näringsämnen tros öka problemen.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter