Klimatförändring och fotosyntes

Borde inte ett varmare klimat och ökad tillgång på koldioxid leda till ökad fotosyntes och göra att koldioxidhalten på sikt är självreglerande?

Ett varmare klimat är på våra breddgrader gynnsamt för växtligheten, men för den tropiska regnskogen kan det ha motsatt effekt. Bild: Pexels

Ett varmare klimat är på våra breddgrader gynnsamt för växtligheten, men för den tropiska regnskogen kan det ha motsatt effekt. Bild: Pexels

Högre temperaturer leder till ökad växtlighet i de kallare delarna av världen, men i områden med tropiskt klimat, där de regnskogar som står för en stor del av fotosyntesen på planeten växer, har forskare vid Smithsonian Tropical Research Institute visat att temperaturökningar får motsatt ­effekt och hämmar trädens tillväxt.

Inte heller en ökande växtlighet, som uppstår på grund av högre koldioxidhalter, verkar kunna bli vår räddning. Även om en ökande växtlighet gör att mer koldioxid kan tas upp från atmosfären genom fotosyntes, så resulterar det samtidigt i att det organiska materialet i marken bryts ner snabbare, vilket betyder att mer koldioxid frigörs. Om den globala uppvärmningen fortsätter skulle det därför kunna resultera i att jordens biosfär bidrar med mer koldioxid till atmosfären än vad den ­avlägsnar.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter