Bookmark and Share

ÅRGÅNGSVIN TILL FORSKNINGENS TJÄNST:

KOLDIOXIDHALTEN MÄTS MED VIN

Inte bara en dryck – utan också en utmärkt utgångspunkt för regional mätning av koldioxid­halten i luften.

Inte bara en dryck – utan också en utmärkt utgångspunkt för regional mätning av koldioxid­halten i luften.

I hela Europa finns det färre än tio stationer för mätning av koldioxidhalten i luft och atmosfär. Vill vi veta mer om geografiskt betingade och temporära variationer är detta en brist som borde åtgärdas, men i väntan på fler mätstationer finns det andra metoder. Koldioxidhalten i luften ger nämligen avtryck i vin – och kan via äldre årgångar även spåras bakåt.

Det man mäter är närmare bestämt den radioaktiva isotopen av kol, känd som kol-14, som skapas av kosmisk strålning i atmosfären och tas upp av växterna. Med tiden sönderfaller kol-14 i isotopen kväve-14. Fossila bränslen från växtmaterial härrörande från flera hundra miljoner år sedan har inget kvardröjande kol-14.

Detta blir en slags kemisk signatur, som bärs vidare av växterna när de tar upp CO2 för att växa under säsongen – och kan avläsas i vin från just det årets druvor.

– I norra Italien och i delar av Tyskland kan man klart och tydligt utläsa att det finns mer utsläpp från fossila bränslen, säger Sanne Palstra från Center of Isotope Research vid University of Groningen i Holland. Metoden är ganska känslig och det går att se hur industrier och till exempel förekomsten av ett flygfält påverkar miljön.

Forskarna vill nu i första hand använda tekniken för att spåra och minska utsläppen av koldioxid på regional nivå, för att finna ut vilka metoder som lokalt fungerar bäst och för att förbättra regionala modeller avseende klimatförändringen.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det...

Vi pratar med Örjan Gustafsson

professor i biogeokemi vid Stockholms universitet, som befinner sig ombord på isbrytaren Oden för att leda första delen av den internationella SWERUS-C3-expeditionen till Norra ishavet.

Nytt tungt grundämne

Forskare från bland annat Lunds universitet har skapat och observerat flera atomer av det supertunga grundämnet 117 vid den tyska acceleratoranläggningen GSO i Darmstadt. Därmed stärks bevisen för ett nytt grundämne med atomnummer 117, preliminärt kallat uniseptum. Halveringstiden för...

1 000 000 000

kilo koldioxid tar djuphavsfiskarna årligen upp från brittiska och irländska vatten enligt en ny studie.

Bra att veta om metan

– ett kolväte med den kemiska beteckningen CH4.

Som gas är den färglös och luktfri och går även under namnen sumpgas och gruvgas.Den kan spys ut från jordens mantel via lervulkaner, men bildas även när organiskt material bryts ned i syrefattiga miljöer. Framför allt produceras den av de uråldriga mikroberna arkéerna.Som växthusgas...

Nya hot mot ozonlagret

Freoner är visserligen totalförbjudna sedan 2010, men nu har forskare vid University of East Anglia upptäckt fyra nya ozonförstörande och mänskligt tillverkade gaser i atmosfären: tre nya klorflourkarbonater (CFC) och ett nytt klorflourväte. Varifrån de kommer finns i dagsläget inte svar...

Ebb för surfvågor

Klimatförändringarna ställer till det för många – däribland Australiens surfare, hävdas det i en artikel i Nature Climate Change. Där spås det att antalet stora vågor ”down under” kommer att ha minskat med nästan en tredjedel i slutet av seklet. Redan nu märks förändringen....

Regnskogen vissnar

Världens näst största regnskogsområde, det i Kongobäckenet, är inte längre lika grönt som det tidigare varit, visar analyser som gjorts utifrån satellitdata. Mellan åren 2002 och 2012 sågs en dramatisk minskning av skogsarealen på grund av långvarig torka. Orsakerna till att...

Barcelona Baby Boom

I 93:e minuten i semifinalen mellan FC Barcelona och Chelsea på Stamford Bridge i London den 6 maj 2009, avgjorde Andrés Iniesta matchen med ett snyggt mål rakt upp i krysset som gjorde att det spanska laget gick vidare till final i Champions League. Målet fick barcelonaborna att gå i taket...

Vetenskaplig flaskpost

”Till den det berör. Den som har vägarna förbi uppmanas att åter mäta distansen, mellan stenröset och glaciären, och skicka informationen till Paul T. Walker, Dept. of Geology …” Texten kommer från ett brev hittat i ett stenröse på Ward Hunt Island i Arktis förra sommaren av...

Luftföroreningar i Asien påverkar världens väder

Jätteproblemen på vissa ställen i Asien, och framför allt Kina, med kraftigt förorenad luft är inte ett bara ett lokalt dilemma utan har en global påverkan på vädret, visar en studie i Nature Communications.Genom att kombinera klimatmodeller med 30 års samlade data om aerosoler och...

Hög höjd skyddar skallen

Om man ska råka ut för en hjärnskakning så är det bättre att drabbas på hög höjd, visar en studie publicerad i tidskriften Orthopaedic Journal of Sports Medicine­. När forskarna gick igenom inrapporterade hjärnskakningar hos elever som utförde olika former av idrott på 500...

Test mot höjdsjuka

Runt en tredjedel av alla som på kort tid tar sig upp på höjder över 2 500 meter drabbas av höjdsjuka till följd av syrebrist. Oftast är symtomen milda med huvudvärk och illamående, men för ett par procent är det livshotande. Hittills har det varit oklart vem som drabbas av höjdsjuka,...

Vindtunnel

En ingenjör vid Nasa Langley Research Center i Virginia i USA närstuderar år 1961 en 25 millimeter kort flygplansmodell som ska placeras i en meterlång överljudstunnel för att studera hur tryckvågorna verkar på avstånd vid överljudshastighet. En meter i tunneln motsvarar ungefär 12 000...

Skadeglädje...

...är kanske inte den enda sanna glädjen men sannolikt medfödd, visar forskning vid Princeton University i USA. Forskare lät bland annat mäta den elektriska aktiviteten i käkmusklerna hos försökspersoner och fann att människor ler mer än annars när någon de avundas misslyckas....

Slut på förlorat bagage

Att anlända till en flygplats och få reda på att ens resväska är borta är inte det roligaste man kan vara med om som flygresenär. Nu har franska flygbolaget Airbus kommit upp med Bag2Go, en smart resväska utrustad med ett rfid-chip (radio-frequency identification) som fungerar som både...

Pir med energi

I den walesiska kuststaden Swansea planeras ett tidvattenkraftverk i form av en 9,5 kilometer lång pir. Piren ska gå i en halvcirkel ut från staden, och ska skapa en 11,5 kvadratkilometer stor tidvattenlagun som kan generera 420 000 MWh per år, tillräckligt med elektricitet för att...

Skriv ut ditt eget hus

Är arkitektritade hus för dyra och kataloghus för fula? Nu kommer WikiHouse, nedladdningsbara pusselhus gjorda på digital väg via ett arkiv med husritningar. Delarna laddas ner och skärs ut i exempelvis plywood med en cnc-maskin, liksom de tappar, kilar och träklubbor som krävs för att...

Tuggummivärk

Den israeliske forskaren Nathan Watemberg vid Meir Medical Center i Tel Aviv har upptäckt att många av hans unga migränpatienter också var ivriga tuggummituggare. För att se om tuggandet och värken hängde samman, beordrade han 30 av sina patienter att sluta tugga tuggummi i en månad....

Asätaren som gillar grönt

Den enorma syd­amerikanska kondoren är känd som en glupsk asätare som ibland kan proppa i sig så mycket kött att den inte orkar lyfta.Fast nu visar ny forskning att den också är väldigt noga med att få i sig tillräckligt med grönt under sina måltider. Det gör den genom att slita upp...

Sidor