Bookmark and Share

ÅRGÅNGSVIN TILL FORSKNINGENS TJÄNST:

KOLDIOXIDHALTEN MÄTS MED VIN

Inte bara en dryck – utan också en utmärkt utgångspunkt för regional mätning av koldioxid­halten i luften.

Inte bara en dryck – utan också en utmärkt utgångspunkt för regional mätning av koldioxid­halten i luften.

I hela Europa finns det färre än tio stationer för mätning av koldioxidhalten i luft och atmosfär. Vill vi veta mer om geografiskt betingade och temporära variationer är detta en brist som borde åtgärdas, men i väntan på fler mätstationer finns det andra metoder. Koldioxidhalten i luften ger nämligen avtryck i vin – och kan via äldre årgångar även spåras bakåt.

Det man mäter är närmare bestämt den radioaktiva isotopen av kol, känd som kol-14, som skapas av kosmisk strålning i atmosfären och tas upp av växterna. Med tiden sönderfaller kol-14 i isotopen kväve-14. Fossila bränslen från växtmaterial härrörande från flera hundra miljoner år sedan har inget kvardröjande kol-14.

Detta blir en slags kemisk signatur, som bärs vidare av växterna när de tar upp CO2 för att växa under säsongen – och kan avläsas i vin från just det årets druvor.

– I norra Italien och i delar av Tyskland kan man klart och tydligt utläsa att det finns mer utsläpp från fossila bränslen, säger Sanne Palstra från Center of Isotope Research vid University of Groningen i Holland. Metoden är ganska känslig och det går att se hur industrier och till exempel förekomsten av ett flygfält påverkar miljön.

Forskarna vill nu i första hand använda tekniken för att spåra och minska utsläppen av koldioxid på regional nivå, för att finna ut vilka metoder som lokalt fungerar bäst och för att förbättra regionala modeller avseende klimatförändringen.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Isberg på Bahamas

Hade du för 21 000 år sedan åkt på sol- och badsemester till Miami eller Bahamas hade du riskerat att bli mycket besviken. Smältvatten från den jättelika inlandsis som täckte Nordamerika under istiden störde Golfströmmen så mycket att havet i området höll sig nära fryspunkten....

Djuphaven fortsatt kalla

Sedan millennieskiftet har de marknära lufttemperaturerna inte stigit i samma utsträckning som växthus­gaserna fortsatt att ansamlas i atmo­sfären. Vad som tar upp värmen är inte helt känt. Djuphaven har föreslagits, men det motsägs av ny forskning från Nasa som visar att det från...

USA lyfter sig

Den långvariga och svåra torkan i västra USA har fått andra konsekvenser än bruna gräsmattor och missväxt. Den stora avdunstningen, uppskattningsvis är vattenunderskottet 240 gigaton, har gjort att hela landet reser sig, ungefär på samma sätt som landhöjningen efter en istid....

300 000 000 000

ton koldioxid, minst, kommer världens existerande kraftverk att spy ut under sin förväntade livstid på 40 år, enligt en studie i Environmental Research Letters.

Solaktiviteten styr vårt klimat

Under de senaste åren har det debatterats flitigt om aktiviteten på solen påverkar klimatet på jorden, och i så fall hur mycket.Och ja, solens aktivitet påverkar klimatet, enligt en studie publicerad i Nature och ledd och utförd vid Lunds universitet. Enligt forskarna bakom studien är det...

Nobelpriset i kemi

I dag kan forskarna med hjälp av avancerade ljusmikroskop få fram detaljerade bilder av strukterer i levande celler ända in på nanonivå. Det är tack vare Eric Betzig, Stefan W. Hell och William E. Moerner idoga arbeten. ”För utveckling av superupplöst flourescensmikroskopi” tilldelas...

Alger i tankarna

Får forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers som de vill kan din bil komma att drivas av algolja i framtiden. Detta biobränsle baseras på en ny typ av alg som trivs och växer dygnet runt i vårt nordliga klimat. Den tar precis som alla växter upp koldioxid, så nettoutsläppet är...

Tidigare algblomning i Östersjön

Jämfört med för 35 år sedan kommer algblomningen i Östersjön under sommaren i genomsnitt nästan tre veckor tidigare och de har också blivit kraftigare, enligt en studie i Biogeosciences där forskare från Stockholms universitet deltagit. Klimatförändringarna tros vara orsaken till att...

800 000 000 00

amerikanska dollar årligen i globala investeringar fram till mitten av seklet kommer det att kosta om vi ska klara klimatmålet på en blott tvågradig uppvärmning, enligt en ny studie i Climate Change Economics.

Sportdryck på månen

Den första privata månlandningen kanske görs av en läsk. Ett japanskt företag vill skicka upp en variant av sin sportiga läsk Pocari Sweat till månen i oktober 2015. En kilotung variant av deras läskburk, tillverkad i titan, som de kallar Drömkapseln, innehåller läsk i pulverform och...

Glassig musik

I en föreställning gjord av konstnärerna Emilie Baltz och Carla Diana i New York får besökarna spela musik tillsammans genom att slicka på uppkopplade glasstrutar fyllda med vaniljglass. Sensorer i struten kände av längd, kraft och riktning på deltagarnas tungrörelser och förmedlade...

Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det...

Pompeji avlyssnas av vapenföretag

Ett italienskt högteknologiskt företag som vanligtvis tillverkar sådant som satelliter och avancerade vapensystem har buggat Pompeji. Avlyssningen (som är helt laglig) syftar till att skydda den numera rätt så försummade gamla ruinstaden från att ramla samman helt.På senare år har en rad...

Flygande tefat till Mars

Nu är det ombytta roller i solsystemet. Gårdagens fantasier om gröna marsianer som kommer till jorden i tefat ersätts nu av jordbor som landar på Mars i tefat.Nasa har under sommaren genomfört tester med tefatsformade ballonger som ska hjälpa till att bromsa ner hastigheten på de kommande...

”Vår bästa chans att kolonisera rymden skulle vara att printa ut människor, organiskt, på en annan planet."

Det sa chefsingenjören på Nasas Curiosity Rover-program, Adam Steltzner­, under en konferens i Washington. Tanken är att man skulle kunna lagra den mänskliga arvsmassan i tåliga och långlivade bakterier som skickas ut i rymden och programmerats till att genom delning och kopiering utvecklas...

Kvinnliga legoforskare­

Efter förslag från chefen för Vegacentret, ett nyöppnat mikroanalytiskt laboratorium vid Naturhistoriska riksmuseet, ska Lego ge ut en serie med kvinnliga vetenskapsmän. Forskningsinstitutet heter samlingen och innehåller en paleontolog, en kemist och en astronom.Tre minifigurer som ska...

Dödade utdöd fladdermus

De goda nyheterna är att australiska forskare upptäckt en fladdermus av arten Pharotis imogene på Papua Nya Guinea, en art som ingen sett på 120 år och forskarna därför trott var utdöd. Men det tråkiga är att studenterna vid University of Queensland som fångade in fladdermusen tog livet...

Gräsliga spermier

I världens hittills största studie över vilka livsstilsfaktorer som påverkar storleken och formen på spermier, så kallad spermiemorfologi, fann man bara två risker som verkligen stod ut: sommarhetta och cannabis. I gruppen män med mindre än fyra procent normala spermier var de som...

Virtuellt tangentbord

Snart kan vi slänga dagens burkiga datorer all väg. I takt med att Google Glass och andra virtuella produkter tar över världen försvinner skärmarna och snart också tangentborden och mössen.Forskare vid Mälardalens högskola, MDH, har tagit fram en prototyp av ett virtuellt skrivbord som...

Saurons öga

Ibland blir det succé med en gång. När exo-planetjägaren Sphere, ett nytt instrument som installerats på Europeiska sydobservatoriets Very Large Telescope i Chile, för första gången öppnade sitt öga mot stjärnhimlen mötte den ett annat öga.En stoftring runt stjärnan HR 4796A som...

Sidor