Läshuvud förändrar hjärnan

När vi lär oss läsa omorganiseras delar av hjärnstammen, bland annat i talamus. Samarbetet mellan dessa delar och hjärnans syncentrum blir också effektivare så att vi visuellt får lättare att uppfatta bokstäverna i en text.  Bild: Brian Chrischan

När vi lär oss läsa omorganiseras delar av hjärnstammen, bland annat i talamus. Samarbetet mellan dessa delar och hjärnans syncentrum blir också effektivare så att vi visuellt får lättare att uppfatta bokstäverna i en text. Bild: Brian Chrischan

Att lära sig läsa och skriva är den kanske mest basala kunskap vi får med oss från skolan. Forskare vid Max Planck-institutet i Leipzig har nu upptäckt att detta kunnande förändrar våra hjärnor på djupet. När vuxna icke läskunniga kvinnor i Indien lärde sig tyda hindutecken skedde omstruktureringar i olika delar av talamus, hjärnans omkopplingscentral, och på andra platser i hjärnstammen som evolutionärt sett är en mycket gammal del av hjärnan. De ommodifierade områdena i hjärnan finkalibrerade sina aktivitetsmönster med hjärnans syncentrum och ju bättre dessa samordnades desto bättre gick läsandet. Övning gav alltså färdighet.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter