Livets molekyler runt nyfödda stjärnor

I flerstjärnesystemet IRAS 16293-2422 omges varje nybildad stjärna av metylisocyanat som är ett organiskt ämne och en av livets byggstenar. Bild: Eso/Digitized Sky Survey 2/L Calçada

I flerstjärnesystemet IRAS 16293-2422 omges varje nybildad stjärna av metylisocyanat som är ett organiskt ämne och en av livets byggstenar. Bild: Eso/Digitized Sky Survey 2/L Calçada

Hur uppstod livet på jorden och finns det levande organismer på andra platser än på vår egen planet? Den frågan har vetenskapsmän i århundraden försökt få ett svar på. Kanske kan en ny upptäckt som gjorts med det stora Alma-teleskopet i Chile ge lite fler pusselbitar. Två forskarlag har för första gången upptäckt att en av livets byggstenar, metylisocyanat, finns runt protostjärnor som med tiden kan komma att likna vår egen sol. Metylisocyanat, CH3NCO, är en förening som består av kol, väte, kväve och syre. Det är ett ytterst giftigt ämne, men likväl hör ämnet till en familj av organiska molekyler som är involverade i syntesen av peptider och aminosyror – det vill säga basen för proteiner som är en av livets grundläggande komponenter.

Ämnet finns i de varma, täta inre områdena av den kokong av stoft och gas som omger var och en av de nybildade stjärnorna i flerstjärnesystemet IRAS 16293-2422, 400 ljusår från jorden i stjärnbilden Ormbäraren.

Laboratorietester visade på att metylisocyanat bildades på isiga partiklar i temperaturer som var ungefär lika låga som i den interstellära rymden, varför forskarna tror att ämnet förmodligen finns runt de allra flesta unga stjärnor som liknar solen.

IRAS 16293-2422 har redan tidigare fått astronomerna som hoppas hitta utomjordiskt liv på gott humör. Då hittade de den enkla sockerarten glykolaldehyd, som också är en ingrediens för liv, i systemet.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter