Magnetiska nordpolen på vift

Jordens magnetiska nordpol är på väg bort från norra Kanada och flyttar sig snabbt mot Sibirien. De magnetiska polerna skiljer sig från de geografiska polerna och är en del av det magnetiska fält som skapas av det flytande järn som finns i jordens kärna. Att de är i ständig rörelse har man vetat länge. Den magnetiska nordpolen upptäcktes 1831 och vid ett återbesök 1904 upptäckte man att den flyttat på sig 50 kilometer. De senaste 150 åren har det magnetiska fältet minskat med tio procent och under samma period har den magnetiska nordpolen flyttat sig 1 100 kilometer mot Arktis.

Hastigheten som polen flyttar sig med har ökat markant under de senaste 100 åren om man jämför med de föregående 400 åren. Fortsätter den att röra sig i den takt den nu gör lär den hamna i Sibirien om 50 år.

Den magnetiska nord­polen pendlar mellan Kanada och Sibirien, men har även tidigare gjort avstickare i andra riktningar. Exakt vilka mekanismer som styr polernas rörelse är ännu inte känt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 2006

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter