Mammutens hela arvsmassa kartlagd

Studier av mammutens hela dna visar på att den genetiska variationen till stor del gick förlorad de sista årtusendena av artens existens. Bild: SPL

Studier av mammutens hela dna visar på att den genetiska variationen till stor del gick förlorad de sista årtusendena av artens existens. Bild: SPL

Någon lätt uppgift har det inte varit, men för första gången har nu forskare vid Naturhistoriska riksmuseet lyckats kartlägga den ullhåriga mammutens fullständiga arvsmassa. Och inte bara en gång utan två. De jämförde en cirka 45 000 år gammal mammut från nordöstra Sibirien med en som levde på Wrangels ö, mammutarna sista utpost för 4 300 år sedan kort före artens utdöende. Den yngre mammutens genetiska variation var betydligt mindre än den äldres, och stora delar av dna:t hade ingen variation alls. Det är typiskt för små populationer där inavel är oundviklig. Under de sista 5 000 åren som mammutar fanns levde kanske bara runt tusen individer.
Bara genom att titta på en individs arvsmassa går det att få fram inte bara information om just det djuret utan även om artens historia i stort eftersom generna är en blandning av många förfäders dna. I den genomförda studien ville forskarna titta närmare på hur stor mammutpopulationen varit över tid.
De såg att redan för 300 000 år sedan började antalet djur minska för att sedan öka kraftigt under senaste istiden. När klimatet blev varmare igen skedde en kraftig tillbakagång och mammutarna försvann från nästan hela norra halvklotet. En liten population klamrade sig fast vid Wrangels ö, men för dryga 4 000 år sedan försvann de även därifrån.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter