Människans luktsinne lika bra som hundens

På näshålans insida finns slemhinnor och i den översta sitter vårt luktsinne. Här fångas doftämnen upp och nervceller leder impulserna vidare till hjärnans luktcentrum. Bild: SPL

På näshålans insida finns slemhinnor och i den översta sitter vårt luktsinne. Här fångas doftämnen upp och nervceller leder impulserna vidare till hjärnans luktcentrum. Bild: SPL

Att människans luktsinne skulle vara sämre än andra däggdjurs, som hundars eller gnagares, är inget annat än en myt. Det påstår hjärnforskaren John McGann i en artikel i ansedda Science. Han har plöjt igenom mängder av studier och historisk litteratur och kommit fram till att det inte finns något som helst vetenskapligt stöd för att vi skulle ligga efter andra djur i detta hänseende.

Enligt honom föddes uppfattningen när den franske antropologen och neurologen Paul Broca på 1800-talet upptäckte att storleken på luktcentrum i hjärnan är relativt litet hos människan i förhållande till andra däggdjur och därför antogs inte vara lika välutvecklat. McGann har istället sett att antalet neuroner i luktcentrumet inte skiljer så mycket mellan olika arter. Vi människor kan kanske känna en biljon olika lukter, vilket är långt mycket mer än de 10 000 olika lukter vi tidigare ansetts kunna uppfatta. Han hävdar till och med att vi i vissa fall kan uppfatta vissa dofter bättre än till exempel hundar. En jycke är troligen inte lika bra på att avgöra olika dofter i till exempel ett vin, vilket vi människor gjort till en konstart. Och luktsinnet är betydelsefullt för oss: inte minst när vi bestämmer oss för vad vi ska äta, när vi söker efter en lämplig ­partner eller när vi interagerar med andra människor.

Om McGanns uppfattning om vårt luktsinne kommer att bestå efter vidare studier får framtiden visa.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter