Människans väg ut i världen

Enligt den modell som länge har gällt för hur människan lämnade Afrika för att kolonisera andra delar av världen skedde det i en stor utvandringsvåg för cirka 60 000 år sedan. Det stöds av dna-analyser som visar på att alla dagens människor utanför Afrika härstammar från denna grupp. Det är också belagt att dessa afrikanska utvandrare stötte på andra människoarter i Europa och Asien, såsom neandertalare och denisovamänniskor, och fick barn med dessa.

Men fynd som under de senaste åren gjorts i framför allt Asien visar på ett lite annat mönster som inte riktigt stämmer överens med hur den gamla Out of Africa-teorin är formulerad. Vår art, Homo sapiens, har nämligen lämnat spår efter sig i Kina som är mellan 70 000 och 120 000 år gamla. Moderna människor måste också ha nått Sydostasien och Australien tidigare än för 60 000 år sedan. I en ny studie i Science har alla dessa fynd och flera olika studier vägts samman och detta ger istället stöd för en ny modell. Den säger att flera utvandringsvågor från Afrika ägde rum med start för 120 000 år sedan. Även dessa människor fick barn med de människoarter som fanns i Eurasien, men eftersom grupperna var mindre lämnade de inte mycket spår efter sig i arvsmassan hos dagens människor.
 

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter