Mänskligt grisembryo skapat

Mänskliga inducerade pluripotenta stamceller förs in i en blastocyst (ett tidigt embryostadium) från gris.  Bild: Juan Carlos Izpisua Belmonte

Mänskliga inducerade pluripotenta stamceller förs in i en blastocyst (ett tidigt embryostadium) från gris. Bild: Juan Carlos Izpisua Belmonte

Om det gick att odla fram mänskliga organ i laboratoriet skulle många liv kunna räddas. Försök har gjorts att odla fram organ med hjälp av stamceller, men hittills har det inte lyckats så bra att tekniken är användbar. Att ens få stamcellerna att utvecklas till specialiserade celler i petriskålen har visat sig svårt.

Forskarna bakom en artikel i Cell kom fram till att det nog skulle vara lättare att låta mänskliga celler utvecklas inuti ett annat djur. Efter att ha gjort lyckade försök med råttceller inuti musembryon gick teamet vidare med att placera in mänskliga stamceller i grisembryon. Det var betydligt knepigare, inte bara för att grisar är betydligt mer avlägset släkt med människor än vad råttor och möss är med varandra, utan också för att graviditeten hos människor är tre gånger så lång som grisars. Det gällde alltså för forskarna att lyckas tajma in rätt tidpunkt för inplanteringen av människoceller i grisembryot så utvecklingen gick rätt.

Att välja rätt sorts stamceller var också viktigt. Så kallade pluri­potenta stamceller, det vill säga sådana som kan utvecklas till alla mänskliga celler utom moderkaka, visade sig överleva längst. De inplanterades in i suggorna och fick utvecklas inuti dem under de fyra veckor studien pågick. Av etiska skäl avbröts graviditeterna i ett tidigt skede och några ungar föddes aldrig fram, men försöket visar att det kan vara en framkomlig väg till organodling.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter