Manuskript blev ritpapper

För eftervärlden är Charles Darwins bok Om arternas uppkomst från 1859, ett av vetenskapshistoriens mest viktiga och värdefulla verk. För Darwins alla barn hade manuskriptet mest ett värde som kladdpapper. Bland hans efterlämnade manuskript finns en rad blad där barnen Darwin har målat och ritat på baksidan. På ett blad rider en soldat på en morotshäst med sabeln i högsta hugg, på en del andra verkar barnen ha inspirerats av pappans intressen och gått in för att göra mer naturvetenskapliga illustrationer av fåglar och fjärilar. Kanske var det Francis Darwin som stod för de sistnämnda, han blev senare professor i botanik i Cambridge­. Darwin fick tio barn, varav två dog som spädbarn och en dotter som dog vid tio års ålder. Darwin var en ganska modern och närvarande pappa och att barnen använde hans manuskript som ritpapper var ingen olyckshändelse. Det sägs att Darwin hade ett skåp med ritpapper som barnen fick ta av när de så ville och där hamnade tydligen ibland även delar av Om arternas uppkomst.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter