Marie Curie

Hur kom Marie Curie fram till sina upptäckter, vad fick igång henne och var det någon som påverkade henne?

Marie Curie (1867–1934) myntade bland annat begreppet radioaktivitet och upptäckte två nya grundämnen.

Marie Curie (1867–1934) myntade bland annat begreppet radioaktivitet och upptäckte två nya grundämnen.

Marie Curies intresse för vetenskap väcktes troligtvis redan tidigt av hennes föräldrar, som var lärare och polska patrioter och ansåg att modern utbildning var nyckeln till en bättre framtid för både Polen och deras barn. För att kunna utbilda sig lämnade Marie vid 23 års ålder sin hemstad Warszawa, där kvinnor inte tilläts studera vid universitetet, för universitets­studier i Paris.
Sitt första forskningsuppdrag fick hon av det franska sällskapet Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (Society for the Encouragement of National Industry) och i samband med detta träffade hon sin framtida make Pierre Curie, som fick henne att stanna kvar i Paris och satsa på en vetenskaplig karriär.
Marie Curies forskning inom radioaktivitet inspirerades av den tyske fysikern Wilhelm Röntgens upptäckt av röntgenstrålning och i ännu större grad av den franske fysikern Henri Becquerels upptäckt av en annan typ av strålning som avgavs av uran.
Genom att studera strålningen från uran i olika former, och senare även torium, gjorde hon upptäckten att radioaktivitet, som hon valde att kalla fenomenet, måste härstamma från själva atomerna.
Hon upptäckte också att det uranrika mineralet uraninit gav ifrån sig mer radioaktiv strålning än vad som kunde förklaras av dess uraninnehåll. Därigenom insåg hon att mineralet även måste innehålla ett annat radioaktivt ämne. Detta ledde till att hon tillsammans med Pierre upptäckte de nya grundämnena polonium och radium.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter