Mars dolda vatten

Vår röda planetgranne som den ser ut idag till vänster, och till höger hur Mars i sina mer blå dagar för 3,5 miljarder år sedan kan ha tett sig. Bergarterna uppe vid ytan kan under lång tid ha reagerat med vattnet och fört ner det i manteln, enligt ny forskning. Bild: Jon Wade

Vår röda planetgranne som den ser ut idag till vänster, och till höger hur Mars i sina mer blå dagar för 3,5 miljarder år sedan kan ha tett sig. Bergarterna uppe vid ytan kan under lång tid ha reagerat med vattnet och fört ner det i manteln, enligt ny forskning. Bild: Jon Wade

En förutsättning för att vi en dag ska kunna kolonisera Mars är vatten. Lättast vore förstås om det fanns på plats, men annars är en möjlighet att på kemisk väg skapa det.
Ur det perspektivet är det positiva rön som avhandlas i Science Magazine. Där hävdas nämligen att satellitbilder avslöjat att erosion blottlägger tidigare okända islager. De ligger så grunt som en till två meter under Marsytan och är minst 100 meter djupa.

Troligen föll vattnet en gång som snö och packades på marken. Eftersom det är ont om kratrar på dessa platser tyder det på att vattnet ansamlats där förhållandevis nyligen. I framtiden hoppas forskarna kunna analysera isen eftersom den skulle kunna säga mycket om Mars klimathistoria.

Att vatten kan finnas dolt i Mars inre är också något som avhandlas i en artikel i Nature. Där har forskarna försökt ta reda på vad som hände med de hav som en gång täckte stora delar av den röda planeten. Den mest vedertagna teorin är att det försvunnit ut i rymden när planetens magnetfält kollapsade, sannolikt till följd av intensiva solvindar. En annan idé är att vattnet kan finnas lagrat under Marsytan. Forskarna bakom Nature-studien argumenterar för att bergarter på planeten reagerade med vattnet och absorberade det. Så mycket som 300 meter ytvatten kan ha sugits ner i Marsskorpan på det här sättet.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter