Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det hungerfrämjande hormonet ghrelin ökade på bekostnad av hormonet­ leptin som ger mättnads­känsla.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter